Gå till huvudinnehåll

Utvecklingsstörningar och inlärningssvårigheter

Nyckelord:
  • barnneurologi

På HUS barnneurologiska mottagningar gör vi bedömningar, undersöker och vårdar barn och ungdomar med svåra tal- och språkutvecklingssvårigheter (dysfasi), allvarliga multisymptomatiska särskilda svårigheter eller misstänkt utvecklingsstörning.

Poika leikkii legoilla

På dagcentret Berget på Nya barnsjukhuset gör vi bedömningar och undersöker vid behov barn och de går där igenom en överenskommen period tillsammans med sina vårdnadshavare. De grundläggande undersökningarna genomförs inom primärvården, där man också lägger in tidigt stöd.  

Specifika neurologiska svårigheter avser svårigheter i ett eller flera utvecklingsområden när barnets utveckling annars är normal. De vanligaste specifika svårigheterna är läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) och inlärningssvårigheter i matematik, som anses vara inlärningssvårigheter.    

Förekomsten av specifika språkproblem uppskattas vara så hög som 7 % när även lindrigare svårigheter beaktas. Det frågan om en allvarlig störning om ett barn som fyllt tre år inte kan uttrycka sig verbalt, har ett betydande språkligt förståelseproblem, om kommunikationssvårigheterna stör barnets möjligheter att delta i vardagliga interaktionssituationer och lära sig nya saker eller om barnet behöver kommunikationsmetoder som stödjer och ersätter tal i nästan alla situationer.

När barnet har svårigheter inom flera delområden i utvecklingen så att de inte kan skiljas från varandra, är det frågan om en blandad specifik utvecklingsstörning. Barnets funktionsförmåga kan vara nedsatt och prestationen ligger klart under åldersnivån. Om ett barn har stora svårigheter att förstå och lära sig nya saker och de kognitiva färdigheterna till stor del är mycket svaga och situationen inte misstänks vara tillfällig (t.ex. på grund av brist på stimuli eller psykisk sjukdom), talar man om utvecklingsstörning. Sådana utbredda utvecklingssvårigheter återspeglas i hanteringen av vardagsaktiviteter, som inlärningssvårigheter och även sociala färdigheter.  

Vid omfattande utvecklingsförseningar är den viktigaste rehabiliteringsmetoden stimulans som lämpar sig för barnets utvecklingsnivå samt tillräckligt stöd i vardagliga situationer, rehabiliterande dagvård och lämplig skolform. Vi planerar individuella rehabiliteringsåtgärder när en avvikelse i utvecklingen i synnerhet hindrar barnet från att delta i vardagliga aktiviteter som motsvarar dess egen utvecklingsnivå (t.ex. inom området kommunikation, självständighet, lek eller lärande).  

Enheter

Barnmedicinska och barnneurologiska mottagningarna, Pejas sjukhus

Vid Pejas sjukhus barnmedicinska och barnneurologiska mottagningar undersöker och vårdar vi barn och ungdomar under 16 år som behöver öppenvårdstjänster…

Barnmottagningar, Nya barnsjukhuset

På Nya barnsjukhusets barnmottagningar undersöker och vårdar vi barn och ungdomar under 16 år som behöver öppenvårdstjänster inom den specialiserade…

Barnmottagningarna, Jorvs sjukhus

På Jorvs sjukhus barnmottagningar undersöker och vårdar vi barn och ungdomar under 16 år som behöver öppenvårdstjänster inom den specialiserade sjukvården…