Gå till huvudinnehåll

Ungdomspsykiatriska polikliniktjänster i huvudstadsregionen

Nyckelord:
  • ungdomspsykiatri

Inom polikliniktjänsterna i huvudstadsregionen vårdar vi patienter i åldern 13–17 år i Helsingfors-, Jorv- och Pejasregionen som är i behov av ungdomspsykiatrisk specialiserad sjukvård.

Inom de polikliniska ungdomspsykiatriska tjänsterna i huvudstadsregionen vårdar vi patienter i åldern 13–17 år i Helsingfors-, Jorv- och Pejasregionen som är i behov av ungdomspsykiatrisk specialiserad sjukvård. Vi har två regionala polikliniker i varje stad.

Vår polikliniska vård bygger på vård i olika steg där vi har som mål att erbjuda dig evidensbaserad och tillståndsspecifik vård i ett så tidigt skede som möjligt.

Inom specialpoliklinikerna omfattar våra tjänster rehabiliteringsenheten Kupoli, neuropsykiatriska arbetsgruppen och arbetsgruppen för forskning i ungdomars könsidentitet.

Rehabiliteringsenheten Kupoli ansvarar för vård och rehabilitering av patienter med svåra psykiska störningar och svåra neuropsykiatriska störningar i ungdomen.

I den neuropsykiatriska arbetsgruppen utför vi undersökningar och konsultationer. Vår rehabiliteringsenhet Kupoli och vår neuropsykiatriska arbetsgrupp betjänar hela Nylandsregionen.

Vår arbetsgrupp för könsidentitetsforskning tar emot unga patienter (i åldersgruppen 13–17 år) från hela landet för bedömning och undersökning.

Enheter

Rehabiliteringsenheten, Böle

Böle rehabiliteringspoliklinik och vår arbetsgrupp för intensiv rehabilitering finns i ungdomspsykiatriska rehabiliteringsenheten.

Ungdomspsykiatriska polikliniken, Dickursby

Ungdomspsykiatriska polikliniken i Dickursby är en öppenvårdsenhet för huvudstadsregionens ungdomspsykiatri.

Ungdomspsykiatriska polikliniken, Myrbacka

Ungdomspsykiatriska polikliniken i Myrbacka är en öppenvårdsenhet för huvudstadsregionens ungdomspsykiatri.

Ungdomspsykiatriska polikliniken, Mattby

Mattby ungdomspsykiatriska poliklinik är en undersöknings- och bedömningsenhet.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.