Gå till huvudinnehåll

Trombektomi, det vill säga mekanisk öppning av en kärltilltäppning

Nyckelord:
  • neurologi
  • Neurocentrum

Behandlingsmetoden trombektomi, det vill säga en mekanisk öppning av en kärltilltäppning, använder vi när det är fråga om en tilltäppning i ett stort kärl. Mekanisk öppning är möjlig om den hjärnvävnad som varit utan tillräcklig blodcirkulation ännu inte är alltför illa skadad.
 

Aivoinfarkti TT-kuvassa.

En tilltäppning av hjärnartären avhjälps vanligen med intravenös trombolysbehandling, som måste inledas inom 9 timmar efter att symtomen börjat. Trombolysbehandlingen räcker ofta inte till vid en tilltäppning i större kärl, utan kärlet måste öppnas mekaniskt. 
 
På Mejlans tornsjukhus inleds trombolysbehandling för cirka 340 patienter årligen. Genom mekanisk trombektomi behandlas ca 260 patienter årligen. Vi har en beredskap att ge trombektomibehandlingar dygnet runt. 

En hjärnskada förhindras genom snabba åtgärder

Sannolikheten av att en del av den hotade hjärnvävnaden kan räddas minskar för varje minut. Trombektomi är en situation jämförbar med återupplivning, där varje förlorad minut minskar patientens förväntade livstid med en vecka.

För vårdbeslutet behöver vi ha noggrann information om vilken del av hjärnan tilltäppningen påverkar och hur mycket hjärnvävnad som ännu kan räddas. Tilltäppningens läge blir klart då vi avbildar hjärnans blodkärl. Storleken på den skada som redan uppstått och den vävnad som ännu kan räddas bedöms i situationer då en omfattande skada eventuellt redan utvecklats. Detta görs genom en perfusionsavbildning som mäter blodcirkulationen i hjärnan.

Om syrebristen redan har förstört delar av hjärnan bakom tilltäppningen, kan patientens tillstånd förbättras varken med trombektomi eller med trombolysbehandling. Öppnandet av tilltäppningen reparerar inte några skador utan räddar endast den del av vävnaden som fram till dess klarat sig med en bristfällig blodcirkulation.

Tilltäppningens läge samt tiden från att symtomen börjat tills behandlingen inleds påverkar patientens återhämtningsprognos samt rehabiliteringsbehovet. De bestående symtomen varierar stort. Av de strokepatienter som fått akut behandling vid HUS återhämtar sig två av tre väl, och dödligheten i hjärninfarkter är lägst i världen.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.