Gå till huvudinnehåll

Strålbehandling

Nyckelord:
 • strålbehandling
 • cancer
 • cancercentrum

Vi ansvarar för strålbehandlingstjänster inom Nyland. Vi är den största strålbehandlingsenheten i Finland och har det mångsidigaste utbudet av strålbehandlingsmetoder i Finland.

Potilas sädehoitolaitteessa

Syftet med smärtfri strålbehandling hos oss är att förstöra cancercellerna och minska storleken på tumörerna med hjälp av joniserande strålning. Din behandling riktas direkt mot tumören och/eller metastaserna, och den ges vanligen i små doser under flera dagar. Strålbehandling är en behandlingsform som tolereras väl vid cancer. Du kan få behandlingen som extern strålbehandling, som är den vanligaste formen av strålbehandling, eller som intern s.k. brakyterapi, där strålningskällan förs in din i kropp på ett eller annat sätt.

Vissa cancersjukdomar behandlas enbart med strålbehandling såsom lokal prostatacancer. Ofta kombineras dock strålbehandling med till exempel operativ behandling och/eller cytostatikabehandling, då man allt oftare kan spara organet. Till exempel vid bröstcancer möjliggör strålbehandling att endast en del av bröstet behöver tas bort. Samtidig strål- och cytostatikabehandling stärker varandras effekt. Tumören kan också minskas med strålbehandling före operationen. Syftet med strålbehandling efter operation är att förhindra tillväxten av de cancerceller som eventuellt blivit kvar i kroppen.

Vi kan också använda strålbehandling för att lindra de symtom som spridd cancer orsakar genom att bestråla metastaserna. Strålbehandling hjälper ofta mot symtom som orsakas av benmetastaser.

Även om vi idag kan rikta strålningen direkt mot tumören eller det ställe från vilket tumören har opererats bort, påverkar strålningen även de friska cellerna. Därför kan det förekomma biverkningar i vävnaderna intill det område som bestrålas.

 

Vi ger  

 • objektspecifik radiologiskt guidad extern strålbehandling med olika metoder (intensitetsmodulerad strålbehandling, strålbehandling med statiska fält, bågbehandlingar “Rapid arc/VMAT”) 
 • andningsstyrd strålbehandling (ABC/RGSC) och extern strålbehandling med radiofrekvensstyrning (Calypso/RayPilot) 
 • stereotaktisk strålbehandling av huvud och kropp (SRS/SBRT), möjlighet till högdosbehandling med FFF 
 • strålbehandling av hela kroppen och hela huden 
 • strålbehandling i vävnaden och hålrummen med högdostekniker (bland annat gynekologiska objekt, prostata, levermetastaser) 
 • intraokulär strålbehandling med lågdosteknik i samarbete med Ögonkliniken 
 • intern strålbehandling med radioaktiv isotopspårning på isotopbehandlingsenheten

Vi kan förbättra strålbehandlingens effekt vid vissa cancersjukdomar genom att samtidigt ge cytostatikabehandling eller selektiva läkemedel. Biverkningarna av behandlingen beror på stället som behandlas och de minimeras genom individuellt planerad behandling. 

Vi planerar strålbehandlingen individuellt.

I planerna för strålbehandling av en patient ingår normalt: 

 • läkarmottagning 
 • tillverkning av en individuell stödform (beroende på behandlingsobjekt) 
 • datortomografi- eller magnetundersökning för att fastställa behandlingsområdet och rikta behandlingen 
 • dosplanering av strålbehandlingen 

Behandlingen och dess längd planeras individuellt. Den första strålbehandlingen ges vanligen inom ett par veckor efter det första läkarbesöket.

Enheter

Enheten för molekylär radioterapi, Cancercentrum

I enheten för molekylär radioterapi på Cancercentrum ger vi precisionsstrålbehandling inne i kroppen.

Päijänne-Tavastlands strålbehandlingsenhet, Päijänne-Tavastlands centralsjukhus Lahtis

Vår strålbehandlingsenhet i Päijänne-Tavastland, HUS, utgör en del av HUS Cancercentrum och ligger i Lahtis.

Strålbehandlingsavdelningen, Cancercentrum

Vår strålbehandlingsavdelning på Cancercentrum ansvarar för all extern strålbehandling i Nyland.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.