Gå till huvudinnehåll

Stöd under cancerbehandlingarna

Nyckelord:
  • cancer
  • cancersjukdomar
  • cancercentrum

Utöver medicinsk behandling av cancer erbjuder HUS Cancercentrum många olika slags stödtjänster.

Potilas saa keskusteluapua.

Vid Cancercentrums enhet för psykosocialt stöd får du samtalshjälp och stöd för din psykiska ork samt rehabiliteringen. Vid enheten arbetar psykologer, en specialistläkare i psykiatri, en sexualterapeut samt en ergoterapeut och en serviceinstruktör för unga vuxna.

Enheten ger inga psykiatriska utlåtanden, bedömer inte arbetsförmågan och tar inte ställning till förmåner. På Cancercentrum arbetar också socialarbetare samt fysioterapeuter och näringsterapeuter.

Om du drabbas av cancer får du också stöd av en sjukhuspräst och en rådgivningsskötare från Södra Finlands Cancerförening.


Enheter

OLKA-verksamhet, Cancercentrum

OLKA® är en koordinerad organisations- och volontärverksamhet på sjukhus. Vårt mål är att erbjuda avspända möten med patienter och närstående samt att ge…

Palliativt centrum, Cancercentrum

På Palliativt centrum tillhandahåller vi stöd och vård för cancerpatienter i Nyland samt till patienter med andra kroniska sjukdomar som försämrar…

Specialmedicinska polikliniken och hemsjukhuset (SAH), Raseborgs sjukhus

Vid Raseborgs sjukhus specialmedicinska poliklinik och hemsjukhus (SAH) vårdar vi främst infektions- och cancerpatienter.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.