Gå till huvudinnehåll

Stamcellstransplantationer för barn

Nyckelord:
  • barnsjukdomar
  • cancer hos barn
  • stamcellstransplantation

På HUS utför vi alla stamcellstransplantationer för barn i Finland. Vi utför årligen ca 30 stamcellstransplantationer på Miraklet-avdelningen på Nya barnsjukhuset. Våra vårdresultat är av hög internationell standard.

Tippapullo

En stamcellstransplantation belastar barnets kropp avsevärt och orsakar en långvarig nedsättning av motståndskraften. Skyddsisoleringen på avdelningen varar i 4–6 veckor. Den totala vårdtiden på avdelningen är 1–3 månader. Återhämtningen sker gradvis.  

Vid allogen transplantation är stamcellsdonatorn antingen ett syskon, en registerdonator eller en av föräldrarna. Vi hittar en lämplig stamcellsdonator för mer än 90 % av patienterna. Vi använder allogen stamcellstransplantation i vården av patienter med elakartade blodsjukdomar eller dysfunktion i benmärgen eller immunsystemet. Före en stamcellstransplantation försöker vi behandla cancern med cytostatika och ibland också med strålbehandling av hela kroppen.  

Vi behandlar elakartade fasta tumörer med autologa stamcellstransplantationer. I behandlingen använder vi stamceller som samlats från barnets egen blodcirkulation eller benmärg. Vi samlar stamceller i ett tidigt skede av behandlingen. Efter en cytostatikabehandling med hög dos ger vi stamcellerna tillbaka till patienten som stödbehandling för att starta benmärgens funktion på nytt. 

Enheter

Vårdavdelning Miraklet, Nya Barnsjukhuset

På vårdavdelning Miraklet vårdar vi blodsjukdoms- och stamcellstransplantationspatienter samt njur-, lever- och organtransplantationspatienter. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.