Gå till huvudinnehåll

Smärtbehandling

Nyckelord:
  • smärta
  • smärtkliniken
  • muskuloskeletal och plastikkirurgi

På HUS behandlar vi både akut och kronisk smärta.

Potilas lääkärin vastaanotolla Kipuklinikalla

Akut smärta är ett mycket allmänt symtom i samband med sjukdomar, skador och operationer. Det grundläggande ansvaret för din smärtbehandling ligger hos den läkare som svarar för din vård. 

I de flesta av våra sjukhus där operationer utförs stöds vår vårdavdelningspersonal av ett konsulterande Acute Pain Service-team (APS) som är insatt i smärtbehandling efter en akut operation.  
 
Primärvården ansvarar i första hand för vården av patienter som lider av långvarig smärta. Den multidisciplinära behandlingen av kronisk smärta inom Nyland har centraliserats till HUS Smärtklinik. Du behöver en läkarremiss för vård. Vanligtvis är det bäst att remissen utfärdas av en läkare som känner till din situation väl. Observera att Smärtkliniken inte har jourverksamhet.

De vanligaste patientgrupperna på vår Smärtklinik är patienter som lider av olika typer av ryggsmärtor, nervskadesmärtor och smärtor till följd av en skada samt av cancersmärtor. Remisserna för patienter som lider av kronisk smärta behandlar vi centraliserat utifrån enhetliga kriterier oberoende av var patienten bor. 

Enheter

Smärtkliniken, Gräsviken

På Smärtkliniken undersöker och vårdar vi patienter med kronisk smärta eller smärta orsakad av cancer. Vi betjänar med tidsbokning och patienterna kallas…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.