Gå till huvudinnehåll

Sjukhusprästerna på HUS sjukhus

Nyckelord:
  • sairaalapapit

Sjukhusprästen fungerar som andligt stöd för dig och dina närstående.

En sjukdom, sjukhusvistelse och relaterade livsförändringar väcker osäkerhet och rädsla. I krissituationer kan du lätta ditt hjärta för sjukhusprästen.

Sjukhusprästen är expert på själavårdsfrågor och står till tjänst både för dig, dina närstående och vår personal, oavsett övertygelse eller livsåskådning. Du kan kontakta sjukhusprästen om du behöver någon som lyssnar.

Ta kontakt också när:

  • du står inför svåra frågor och beslut,
  • du vill stanna upp, be eller få nattvard,
  • du behöver ett dop, en vigsel eller välsignelse på sjukhuset,
  • du vill säga adjö till den avlidne eller
  • du vill kontakta en anställd inom ditt eget religionssamfund.

Sjukhusprästen är anställd av den evangelisk-lutherska kyrkan och har tystnadsplikt på tjänstens vägnar, dvs. diskussionerna är förtroliga. Som en del av vårdteamet stöttar sjukhusprästen vår personal som har ett krävande arbete.

Du får mer information från vår vårdpersonal och på anslagstavlorna. Sjukhusprästernas kontaktuppgifter finns på församlingarnas hemsida.

Enheter

Sjukhuspräster, Nya barnsjukhuset

Med Nya barnsjukhusets sjukhuspräst kan man diskutera sina egna tankar och känslor eller livsfrågor, oavsett livsåskådning.

Sjukhuspräster, Hyvinge sjukhus

Hyvinge sjukhus sjukhuspräster arbetar för patienterna, deras anhöriga och personalen. Du kan boka in träffar med sjukhusprästerna via telefon, e-post…

Sjukhuspräster, Borgå sjukhus

Borgå sjukhus sjukhuspräster finns till för dig.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.