Gå till huvudinnehåll

Screening för tarmcancer

Nyckelord:
  • tarmcancer
  • screening för tarmcancer
  • ändtarmscancer

Vi kallar invånare i åldern 60–68 år i Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen till avgiftsfri screening för tarmcancer år 2022.

Jukka Karhula

År 2022 skickar HUS Diagnostikcentrum personliga kallelsebrev för screening till invånare i åldern 60, 62, 64, 66 och 68 år i kommuner i Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Screeningen är en avgiftsfri tjänst som erbjuds av den kallades hemkommun.

Tarmcancer är ett samlingsnamn för cancer i tjock- och ändtarmen. Över 3 500 finländare får tarmcancer varje år. Det är den tredje vanligaste cancersjukdomen i Finland. Syftet med screening av tarmcancer är att upptäcka tarmcancer i ett tidigt skede, då den mest sannolikt kan botas. Målet med screening är att minska antalet dödsfall på grund av tarmcancer.

Avgiftsfri screening är grundas på ett test där man söker efter dolt blod i avföringen. Provtagning eller inlämning av ett prov till laboratoriet för undersökning kräver inte bokad tid. 

Enligt lagen är kommunerna skyldiga att anordna screening av tarmcancer för sina invånare. HUS Diagnostikcentrum skickar en kallelse till screening och fungerar som screeningcentrum för tarmcancer i kommunerna i Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. 


Mer information om provtagning och hjälp i eventuella problemsituationer får du i kundservice på HUS Diagnostikcentrums laboratorier tfn 09 471 86800 (välj 4, screening av tarmcancer).  

Enheter

Feedback

Hittade du vad du sökte?