Gå till huvudinnehåll

Reumatologi

Nyckelord:
  • reumatologi
  • reumatism
  • reumatiska sjukdomar

Inom reumatologin behandlar och diagnostiserar vi sjukdomar, smärttillstånd och funktionsstörningar i stöd- och rörelseorganen, bindvävnaden och angränsande mjukdelsvävnader. 

Selkärangan tutkimista reumatologiassa.

Reumatologiska sjukdomstillstånd omfattar bl.a. olika typer av sjukdomar i leder och ryggrad till följd av inflammationer och förslitning, ämnesomsättningsrubbningar i stöd- och rörelseorganen samt inflammatoriska sjukdomar i bindvävnaden, musklerna, benstommen och blodkärlen i de olika organen. 

Vår reumatiska enhet som är störst i Finland, omfattar de reumatiska poliklinikerna på Mejlans triangelsjukhus, Jorvs och Pejas sjukhus samt en reumatisk avdelning med 3–5 platser. De flesta av besöken sker på polikliniken och dagsjukhuset. Vi arbetar i team som förutom en läkare inkluderar bl.a. en reumaskötare, ergoterapeut, rehabiliteringsinstruktör, socialarbetare, fysioterapeut och fotterapeut.

Vi samarbetar med primärvården. Dessutom bedriver vi omfattande forskningsarbete inom såväl grundläggande som klinisk forskning.  

Vi behandlar

  • ledgångsreumatism, ryggradsreumatism, ledinflammationer associerade med psoriasis och inflammatoriska tarmsjukdomar samt reaktiva ledinflammationer
  • barnreumatiska sjukdomar i vuxen ålder
  • systemiska bindvävssjukdomar (t.ex. SLE, systemisk skleros)
  • vaskuliter, dvs. kärlinflammationer, t.ex. inflammation i temporalartär
  • sällsynta reumatiska sjukdomar, såsom blandad systemisk reumatisk sjukdom och Stills sjukdom hos vuxna.

Undersökning och behandling av icke-inflammatoriska muskuloskeletala smärtor och sjukdomar (t.ex. fibromyalgi) sker inom primärvården. 
 


Enheter

Reumatologiska polikliniken, Mejlans triangelsjukhus

Vår reumatologiska poliklinik ligger i Mejlans triangelsjukhus.

Avdelningen för infektions- och hudsjukdomar samt reumatiska sjukdomar K4B, Mejlans triangelsjukhus

På avdelningen för infektions- och hudsjukdomar samt reumatiska sjukdomar vid Mejlans triangelsjukhus behandlar vi svåra eller akuta sjukdomar inom nämnda…

Sampolikliniken och dagavdelningen, Pejas sjukhus

Vid Pejas sjukhus sampoliklinik och dagavdelning behandlar vi olika typer av internmedicinska sjukdomar.

Sampolikliniken, Jorvs sjukhus

Vid Jorvs sjukhus sampoliklinik vårdar vi patienter inom lungsjukdomar, neurologi, allmän internmedicin, endokrinologi, kardiologi, gastroenterologi, fetma…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.