Gå till huvudinnehåll

Rättspsykiatri

Nyckelord:
  • rättspsykiatri

Vi vårdar rättspsykiatriska patienter på Kellokoski sjukhus.

De praktiska uppgifterna inom rättspsykiatrin kan delas upp i straffrättslig, administrativ och civilrättslig rättspsykiatri. De rättspsykiatriska tjänsterna med vårdplatser på specialnivå är förknippad förutom med högklassig vård också med tryggande av medborgarnas liv och hälsa. 

Inom rättspsykiatrisk patientvård behövs ett utpräglat strukturerat, funktionellt och rehabiliterande grepp. Vården är ofta långvarig och återgången till ett liv utanför sjukhuset är ofta övervakad och styrd. I den dagliga verksamheten eftersträvar de rättspsykiatriska enheterna att inkludera vårdarbetets terapeutiska inslag i mänskliga rättigheter och säkerhetsaspekter; att finna en lämplig balans mellan respekt för självbestämmanderätten, upprätthållande av säkerhet och undvikande av övergivande är en fortsatt utvecklingsutmaning.

De största rättspsykiatriska enheterna i Finland är de statliga mentalsjukhusen som lyder under THL, Niuvanniemi sjukhus och Gamla Vasa sjukhus, samt enheten för intensifierad avdelningsvård och rättspsykiatri (TEOPSY) som är verksam på HUS.

Enheter

Avdelning P10, Ohkola sjukhus

Ohkola sjukhus avdelning 10 är en rättspsykiatrisk undersöknings- och vårdavdelning för stabiliserande vård.

Avdelning P20, Ohkola sjukhus

Ohkola sjukhus avdelning P20 är en avdelning för stabiliserande vård.

Avdelning P30, Ohkola sjukhus

Ohkola sjukhus avdelning P30 är en rättspsykiatrisk avdelning för rehabiliterande vård.

Avdelning P40, Ohkola sjukhus

Ohkola sjukhus avdelning P40 är en avdelning för stabiliserande vård.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.