Gå till huvudinnehåll

Psykiatriska tjänster i Hyvingeregionen

Nyckelord:
  • Hyvinge

Vi erbjuder regionala psykiatriska tjänster.

Kaksi henkilöä keskustelemassa ikoni, sinisellä taustalla

Vi erbjuder psykiatriska öppenvårds- och sjukhusvårdstjänster till invånare i Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi och Tusby.

Enheter

Psykiatriska avdelningen, Hyvinge sjukhus

På Hyvinge psykiatriska avdelning vårdar vi patienter som drabbats av affektiva störningar och psykossjukdomar.

Psykiatriska dagavdelning, Hyvinge sjukhus

Dagavdelningen i Hyvinge verkar som stödavdelning för den polikliniska vården.

Allmänsjukhuspsykiatri, Hyvinge sjukhus

Under tjänstetid tillhandahåller allmänsjukhuspsykiatrin tjänster för de somatiska avdelningarna och poliklinikerna på Hyvinge sjukhus utifrån begäran om…

Enheten för intensiv öppenvård, Hyvinge sjukhus

Enheten för intensiv öppenvård är en enhet för brådskande vård inom Hyvingeområdet.