Gå till huvudinnehåll

Psykiatrisk vård för små barn

Nyckelord:
  • barnpsykiatri

Inom psykiatrin för små barn vårdar vi barn under 6 år.

Vi vårdar och undersöker ett barn när det har långvariga affektiva eller beteendemässiga symtom eller när barnets interaktioner är ett allvarligt problem.  

Vi sätter oss in i barnets symtombild, utvecklingsfaser, styrkor och svårigheter.  

Ni besöker mottagningen tillsammans som familj. För att vi ska få en helhetsbild av situationen, bedömer vi barnets interaktion med personer nära barnet. Under bedömningsskedet besöker vi också daghemmet eller hemmet med föräldrarnas tillstånd och samarbetar med barnets dagvård.

Vi stöder relationen mellan barnet och föräldern och hjälper föräldern att tänka på barnet på ett positivt och tillväxtfrämjande sätt. Vi planerar vården individuellt i samarbete med barnets närstående.   

Enheter

Psykiatriska enheten för småbarn, Sörnäsgatan

Vid de Psykiatriska enheten för småbarn vårdar och undersöker vi barn under 6 år som uppvisar utdragna symtom i känsloliv, beteende eller social…

Psykiatriska dagcentret för småbarn, Sörnäsgatan

På Psykiatriska dagcentret för småbarn vårdar vi barn under 6 år.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.