Gå till huvudinnehåll

Psykiatri

Inom psykiatrin undersöker och vårdar vi dig om du har psykiska störningar.

De vanligaste orsakerna till att man hänvisas till psykiatrisk specialistvård är olika livskriser, psykos (t.ex. schizofreni), svår och förlängd depression, svåra personlighetsstörningar, självmordstankar eller självmordsförsök. För vår vård behöver du alltid en läkarremiss som kan utfärdas till exempel av en hälsocentralsläkare.

Psykiska störningar undersöks och behandlas oftast inom öppenvården eller som kortvarig sjukhusvård. De flesta av våra behandlingar utför vi som öppenvård på de psykiatriska poliklinikerna.

Din vård grundar sig på en vårdplan som uppgjorts i samarbete med dig och vid behov med dina närstående utgående från undersökningen. I din vård utnyttjar och tillämpar vi forsknings- och evidensbaserade behandlingsmetoder.


På HUS erbjuder vi regionala psykiatriska öppenvårds- och sjukhusvårdstjänster i hela Nyland, med undantag av Helsingfors. Även centraliserade tjänster, t.ex. nätterapier och vård av patienter med ätstörningar är tillgängliga.

I Helsingfors ordnas vård av personer över 18 år av Helsingfors stads social- och hälsovårdstjänster.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.