Gå till huvudinnehåll

Plastikkirurgi

Nyckelord:
  • plastikkirurgi
  • muskuloskeletal och plastikkirurgi

Vi utför plastikkirurgiska ingrepp på Mejlans brosjukhus, Mejlans parksjukhus samt på Jorvs, Hyvinge, Lojo, Borgå och Raseborgs sjukhus.

Hoitaja juttelee potilaan kanssa sairaalan käytävällä.

Våra plastikkirurgiska tjänster på HUS inkluderar bl.a. 

  • behandling av brännskador och svåra ansikts- och extremitetsskador, 
  • behandling av hudcancer och elakartade bindvävstumörer (mjukdelssarkom), 
  • bröstkorrigeringsoperationer vid bröstcancer (omedelbara och sena korrigeringar), förebyggande bröstcancerkirurgi, bröstförminskningsoperationer,
  • behandling av läpp- och gomspalt samt missbildningar av skallen,
  • behandling av tryck- och bensår samt ischemiska diabetiska sår i de nedre extremiteterna, 
  • könskorrigeringsoperationer och
  • korrigeringsoperationer efter fetmakirurgiska operationer.

I flera operationer samarbetar våra plastikkirurger med bl.a. ortopeder, blodkärlskirurger och neurokirurger.

Till Läpp- och gomspaltcentret (HUSUKE) har man koncentrerat behandlingen av läpp- och gomspalter samt missbildningar av skallen från hela Finland. 

Till brännskadeenheten har man förutom behandlingen av brännskador i Nyland även koncentrerat behandlingen av de svåraste brännskadorna från hela landet. 

Enheter

Dagkirurgiska enheten (PÄIKI), Lojo sjukhus

På PÄIKI-enheten i Lojo sjukhus utförs dagkirurgiska ingrepp (PÄIKI är en förkortning av det finska ordet för dagkirurgi).

Leiko-enheten och operationsavdelningen, Hyvinge sjukhus

På Hyvinge sjukhus Leiko-enhet och operationsavdelning vårdar vi patienter från alla åldersgrupper som kommer till ett ingrepp planenligt eller via jouren…

Polikliniken för plastik-, bröst- och venkirurgi, Hyvinge sjukhus

På Hyvinge sjukhus poliklinik för plastik- och bröstkirurgi gör vi bedömningar av behovet av operationsbehandling, efterkontroller samt ingrepp under…

Plastikkirurgiska polikliniken, Lojo sjukhus

Vid Lojo sjukhus plastikkirurgiska poliklinik vårdar vi olika hudcancersår och kroniska sår, såsom ligg- och underbenssår samt ischemiska diabetessår i…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.