Gå till huvudinnehåll

Palliativ vård

Nyckelord:
  • palliativ vård
  • cancer

Med palliativ vård lindrar vi patientens symtom och stödjer patientens och de närståendes livskvalitet. Med palliativ vård upprätthåller vi en så bra livskvalitet som möjligt genom att förebygga och lindra sjukdomssymtomen samt stödjer patienten i hanteringen av sjukdomen enligt patientens önskemål och behov.

vanhan naisen kädet kävelykepillä


Enheter

Palliativt centrum, Cancercentrum

På Palliativt centrum tillhandahåller vi stöd och vård för cancerpatienter i Nyland samt till patienter med andra kroniska sjukdomar som försämrar…

Specialmedicinska polikliniken och hemsjukhuset (SAH), Raseborgs sjukhus

Vid Raseborgs sjukhus specialmedicinska poliklinik och hemsjukhus (SAH) vårdar vi främst infektions- och cancerpatienter.

Palliativa polikliniken, Borgå sjukhus

På palliativa polikliniken på Borgå sjukhus vårdar vi cancerpatienter och patienter med andra dödliga sjukdomar som minskar livskvaliteten och orsakar…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.