Gå till huvudinnehåll

Ortopedi ja traumatologi

Nyckelord:
  • ortopedi
  • traumatologi
  • Mejlans brosjukhus

Inom ortopedin och traumatologin behandlar vi främst skador och sjukdomar i benstommen och i övriga stödjevävnader. Största delen av vården inom vår specialitet grundar sig på operationer och ingrepp, men vi sköter också delvis bedömningen, planeringen och genomförandet av icke-operativa behandlingar av ovan nämnda tillstånd.

I vår specialitet ingår ofta icke-brådskande tillstånd, medan det i traumatologin, som är ett område som förknippas med behandling av skador, i regel är fråga om brådskande vård under jourtid. Största delen av alla kirurgiska åtgärder som utförs i Finland ingår i ortopedi och traumatologi. Således är specialiteten den största kirurgiska specialiteten. 
 
Typiska åtgärder inom specialiteten ortopedi och traumatologi är bland annat endoskopiskt assisterade operationer, ledprotesoperationer, korrigerande operationer av frakturer och sjukdomar i extremiteterna samt operativa behandlingar av sjukdomar och skador i ryggradsområdet. Icke-operativ behandling genomför vi ofta med olika spjälningar eller stödapparater.

De mest krävande patientgrupperna och behandlingsformerna

De mest krävande behandlingarna inom vår specialitet anknyter till akut- och eftervård av patienter som skadats svårt i olycksfall, samt behandling av långt framskridna förslitningssjukdomar eller andra sjukdomar i leder och extremiteter.

Behandling under jourtid

Under jourtid behandlar vi vanligtvis frakturer i extremiteter (bl.a. vrist, handled, höft och överarmsben) som orsakats av olycksfall och andra akuta och oväntade tillstånd, till exempel svåra nervkompressionssymtom orsakade av diskbråck i ryggradsområdet.

Vårdställen

Vi erbjuder åtgärder inom specialiteten ortopedi och traumatologi i huvudstadsregionen på Mejlans brosjukhus, Hertonäs, Pejas och Jorvs sjukhus, samt inom övriga Nyland på Hyvinge, Lojo, Raseborgs och Borgå sjukhus.

Förutom den mest krävande olycksfallskirurgin på HUS har vi även koncentrerat den kirurgiska behandlingen av bentumörer till Mejlans brosjukhuset vid HUS. Ledproteskirurgi inom huvudstadsregionen utför vi på Pejas sjukhus.​

Enheter

Ortopediska polikliniken, Lojo sjukhus

Vi kallar dig som patient till ett första besök vid ortopediska polikliniken i Lojo sjukhus efter remiss, och i samband med det gör vi en vårdplan för dig.

Polikliniken för ortopedi och traumatologim, Hyvinge sjukhus

Vid Hyvinge sjukhus poliklinik för ortopedi och traumatologi behandlar vi sjukdomar och skador i rörelseapparaten.

Anestesi- och operationsavdelning L, Pejas sjukhus

Vid Pejas sjukhus anestesi- och operationsavdelning L gör vi ortopediska och urologiska operationer. En del av de urologiska operationerna är…

Operations- och anestesiavdelningen K, Pejas sjukhus

Pejas sjukhus anestesi- och operationsavdelning K är HUS kunskapscentrum inom ledproteskirurgi.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.