Gå till huvudinnehåll

Organtransplantationer

Nyckelord:
  • leverkirurgi
  • organtransplantation
  • organtransplantationskirurgi

Alla organtransplantationer från hela Finland görs på HUS. Organtransplantationsoperationer på vuxna patienter utför vi på Mejlans tornsjukhus och organtransplantationer på barnpatienter på Nya barnsjukhuset.

Lääkärit

En organtransplantation är ett krävande ingrepp, där ett helt eller en del av ett organ överförs från en kropp till en annan. En organtransplantation kan utföras, när ditt eget organ har slutat fungera (njurtransplantation) eller om patientens liv är hotat på grund av en försämring av organets funktion.

På HUS utför vi njur-, lever-, hjärt-, lung-, bukspottskörtels och tarmtransplantationer samt även bukspottskörtels cell-ö-transplantationer. Den vanligaste organtransplantationsoperationen är en njurtransplantation. I de nordiska länderna görs tarmtransplantationer förutom i Helsingfors endast i Göteborg.

Förutsättningen för vår transplantationsverksamhet är ett fungerande organdonationssystem. Här samarbetar vi med andra universitets- och centralsjukhus i Finland. Centralsjukhusen har en mycket viktig roll i identifieringen av en hjärndöd donator och vården av donatorn innan organen lösgörs.

HUCS organtransplantationskirurger ansvarar för både organdonations- och organtransplantationsoperationer.
Enheter

5A Organtransplantationer och leverkirurgi, bukspottkörtel- och ventrikelkirurgi, Mejlans triangelsjukhus

Till avdelning 5A har patienter som behöver krävande leverkirurgi eller lever- eller njurtransplantationer koncentrerats nationellt. Dessutom vårdar vi…

5B njur- och bukspottkörteltransplantationer, nefrologi, Mejlans triangelsjukhus

På avdelning 5B har vården av njur- och bukspottkörteltransplantationspatienter samt njurtransplantationer från anhöriga koncentrerats nationellt. Dessutom…

Operations- och anestesiavdelningen, Mejlans tornsjukhus

På anestesi- och operationsavdelningen som finns i Mejlans tornsjukhus utför vi operationer inom specialiteterna buk-, kärl-, hjärt-, lung- och…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.