Gå till huvudinnehåll

Njurtransplantation från en levande donator

Nyckelord:
  • organdonation
  • organtransplantation
  • njurtransplantationer

En anhörig till en patient med en njursjukdom kan donera sin ena njure till patienten. Till exempel någon av patientens familjemedlemmar eller vänner kan fungera som donator. Enligt gällande lagstiftning får en levande njurdonator donera en njure också till en för hen okänd person. Vid HUS samordnas njurtransplantationer från levande donatorer samt kontakter som tas av personer som är intresserade av att donera en njure och undersökningar av de nationella samordnarna för levande donatorer.

Antalet patienter med njursjukdom ökar i Finland. En stor orsak till detta är diabetes och den njurskada den ger upphov till. Å andra sidan görs fortfarande för få njurtransplantationer, antalet patienter som står i kö för en transplantation har ökat.

Vi försöker öka antalet njurtransplantationer från levande donatorer så att ett lämpligt njurtransplantat kunde hittas i rätt tid för fler personer med njursjukdom.

Koordinator för levande donatorer

Enheter

5B njur- och bukspottkörteltransplantationer, nefrologi, Mejlans triangelsjukhus

På avdelning 5B har vården av njur- och bukspottkörteltransplantationspatienter samt njurtransplantationer från anhöriga koncentrerats nationellt. Dessutom…

Nefrologiska polikliniken, Mejlans triangelsjukhus

Vår nefrologiska poliklinik är en remiss- och tidsbokningspoliklinik.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.