Gå till huvudinnehåll

Njurtransplantation från anhörigdonator

Nyckelord:
  • organdonation
  • organtransplantation
  • njurtransplantationer

En anhörig till en patient med en njursjukdom kan donera sin ena njure till patienten. Till exempel patientens föräldrar, syskon eller partner kan fungera som donator. På HUS samordnas donationsverksamheten av organtransplantationsbyråns samordnare för transplantationer från anhöriga.

Antalet patienter med en njursjukdom ökar i Finland. En viktig orsak till detta är diabetes och den njurskada den orsakar. Å andra sidan görs fortfarande för få njurtransplantationer, antalet patienter i transplantationskön har ökat.

Vi strävar efter att öka antalet anhörigdonationer så att allt fler patienter med en njursjukdom ska få en lämplig njure. 

Enheter

5B njur- och bukspottkörteltransplantationer, nefrologi, Mejlans triangelsjukhus

På avdelning 5B har vården av njur- och bukspottkörteltransplantationspatienter samt njurtransplantationer från anhöriga koncentrerats nationellt. Dessutom…

Njurpolikliniken, Lojo sjukhus

Verksamhetsområdet för Lojo sjukhus njurpoliklinik består av diagnostik och behandling av njursjukdomar och fortsatt uppföljning av patienter som lider av…