Gå till huvudinnehåll

Neuropsykologisk nätrehabilitering

Nyckelord:
  • neurologi
  • neuropsykologi

Vår neuropsykologiska nätrehabilitering är avsedd för patienter som efter insjuknandet har upplevt förändringar i informationshanteringen som försvårar funktionsförmågan. Förändringarna kan påverka minnet, koncentrationsförmågan eller styrningen och planeringen av de egna handlingarna.

Neuropsykologinen nettikuntoutus

Nätrehabilitering rekommenderas under det första året efter insjuknandet, men tidpunkten är individuell enligt tillståndet och behoven. Rehabiliteringen passar inte personer vars svåra symtom förhindrar självständigt arbete på en dator eller smarttelefon.
 
Efter nätrehabiliteringen kommer du att förstå svårigheterna med funktionsförmågan bättre. Syftet är att öka symtomkontrollen, minska de besvär de orsakar och stärka livskompetensen. Syftet är också att minska patientens behov av hjälp och på motsvarande sätt också användningen av hälso- och socialtjänster.
 
I nätrehabiliteringen kommunicerar du med en neuropsykolog och har möjlighet att återgå till materialet om det behövs. För nätrehabiliteringen behöver du en dator, surfplatta eller smarttelefon samt nätbankskoder för identifiering.

I rehabiliteringen ingår åtta sessioner som bör gås igenom självständigt inom ca två månader. Nätrehabiliteringen ger dig information och självkännedom, övningar i symtomhantering, hjälp med minnesproblem och strategier för din funktion i vardagen. Du kan också fråga neuropsykologen om saker du funderar över.
 
Tillgängligheten på neuropsykologens tjänster varierar i Finland. I och med nätrehabiliteringen är tjänsten tillgänglig för patienter runtom i Finland. 
 
Du kan använda tjänsten även om det skulle vara svårt för dig att resa och hälso- och sjukvårdsenheterna skulle ligga långt borta. Nätrehabiliteringen passar också patienter med lindriga symtom som är oroade över förändringar i funktionsförmågan.
 
Du kommer till tjänsten med en läkarremiss. 

Den svenskspråkiga tjänsten lanseras senare.

Enheter

Neurologiska polikliniken, samavdelningen och rehabiliteringsavdelningen, Lojo sjukhus

Vid Lojo sjukhus neurologiska poliklinik vårdar vi bland annat patienter med symtom på epilepsi, Parkinsons sjukdom och MS.

Neurologiska polikliniken, Raseborgs sjukhus

Vid Raseborgs sjukhus neurologiska poliklinik vårdar vi bland annat patienter med symtom på epilepsi, Parkinsons sjukdom och MS.

Feedback

Hittade du vad du sökte?