Gå till huvudinnehåll

Neuropsykiatriska störningar hos barn

Nyckelord:
  • barnpsykiatri

Vi undersöker och behandlar barn med neuropsykiatriska störningar på HUS.

Neuropsykiatriset häiriöt

Neuropsykiatriska störningar hos barn är utvecklingsstörningar relaterade till hjärnans funktion. De uppträder som ett handlingssätt och beteende som är typiskt för respektive störning. Neuropsykiatriska svårigheter påverkar bl.a. den sociala interaktionen, språkliga och icke-språkliga kommunikationen, regleringen av känslor och beteende och styrningen av de egna exekutiva funktionerna. Symtomen varierar vanligtvis från barn till barn, och även hos samma barn kan symtombilden variera i olika utvecklingsstadier. Neuropsykiatriska störningar åtföljs ofta av utmaningar med sömn, inlärning, språkutveckling och motorik, humörsvängningar, ångest eller tvångssyndrom samt sinneskänslighet. Neuropsykiatriska störningar inkluderar bl.a. ADHD, autismspektrumtillstånd och tics. 

Vi uppmärksammar barnets helhetssituation och fattar beslut om individuella vård- och stödformer.

Diagnostiken av ADHD och lindriga tic-symtom kan göras inom skolhälsovården eller på en hälsocentral, eller vid behov inom den specialiserade sjukvården. På HUS gör vi diagnostiska undersökningar av autismspektrumtillstånd och svåra tics.

Efter vår diagnostiska bedömning och en eventuell vård- eller rehabiliteringsperiod fungerar skolhälsovården, skolans elevvård eller hälsocentralen oftast som den fortsatta vårdplatsen.

Enheter

Barnpsykiatriska mottagningar, Hyvinge sjukhus

På de Barnpsykiatriska mottagningarna i Hyvinge vårdar och undersöker vi barn under 13 år som lider av allvarlig ångest, depression, kognitiva störningar…

Barnpsykiatriska undersöknings-, akut- och konsultationsenheten, Norra

Vid de barnpsykiatriska undersöknings-, akut- och konsultationsenheten vårdar vi barn mellan 5 och 12 år som lider av allvarlig ångest, depression…

Svenskspråkiga barnpsykiatriska mottagningar, Sörnäsgatan

På de Svenskspråkiga barnpsykiatriska mottagningar vårdar vi barn mellan 5 och 12 år med allvarlig ångest, depression, kognitiva störningar eller…

Barnpsykiatriska mottagningar, Raseborg

Vid de Barnpsykiatriska mottagningarna i Raseborg vårdar och undersöker vi barn under 13 år som lider av allvarlig ångest, depression, kognitiva störningar…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.