Gå till huvudinnehåll

Neuromuskulära sjukdomar hos barn

Nyckelord:
  • barnneurologi

Vi vårdar, undersöker och rehabiliterar barn och unga med neuromuskulära sjukdomar. 

Muskel- och nervsjukdomar, alltså neuromuskulära sjukdomar, innefattar en grupp olika sjukdomar som påverkar nerver, övergången mellan nerv och muskel eller muskler. Sjukdomarna leder ofta till progredierande muskelsvaghet och behov av olika hjälpmedel. En del av sjukdomarna beror också på funktionella förändringar i organ, såsom hjärta, lungor eller det centrala nervsystemet. Flera av dessa sjukdomar är ärftliga, medan en del uppstår immunmedierat eller till följd av en inflammatorisk process. För tillfället känner man till nästan 800 olika neuromuskulära sjukdomar, som i sin tur är indelade i 16 olika sjukdomsgrupper.  

Många neuromuskulära sjukdomar påverkar rörelse- och funktionsförmågan. Sjukdomarna varierar från lindriga till svåra, symtomen kan uppstå i olika åldrar och varierar väldigt mycket beroende på individ.  
 

Vi behandlar neuromuskulära sjukdomar vid Nya barnsjukhuset.

Enheter

Dagcenter Rymden, Nya Barnsjukhuset

På Dagcenter Rymden vårdas rörelse- och multifunktionshindrade barn och unga.

Vårdavdelning Rymden, Nya barnsjukhuset

På vårdavdelning Rymden på Nya barnsjukhuset behandlar vi osteopatiska och muskuloskeletala sjukdomar och skador samt vårdar neurologiska och…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.