Gå till huvudinnehåll

Neurologi

Nyckelord:
  • neurologi
  • Neurocentrum

Inom neurologin svarar vi för huvudstadsregionens neurologiska jourtjänster, poliklinik- och vårdavdelningsvården samt för krävande neurologisk rehabilitering. Inom övriga Nyland har vi ansvar för krävande specialiserad sjukvård på specialnivå.

Potilas ja hoitajat neurologian vuodeosastolla

Vår neurologiska akutmottagning vid Mejlans tornsjukhus är det enda stället i inom Nyland där krävande vård och diagnostik, inklusive trombolysbehandling av en hjärninfarkt, kan genomföras 24 timmar om dygnet under hela året.

Cirka 80 % av våra neurologiska vårdavdelningspatienter kommer från akutmottagningen. Avdelningarna för krävande neurologisk rehabilitering tar emot patienterna direkt från sjukhusvården. På neurologiska akutmottagningen i Mejlans erbjuder vi telestrokekonsultation för flera experter på central- och distriktsjukhusen.

Våra neurologiska polikliniker i Mejlans, Dal, Jorv och Pejas ansvarar för huvudstadsregionens polikliniska specialiserade sjukvård och inom Nyland för krävande poliklinisk specialiserad sjukvård. Våra specialpolikliniker omfattar hjärnskadepolikliniken samt enheten för rehabiliteringsundersökning (Paciusgatan 21).

Inom Nyland har man till Mejlans tornsjukhus koncentrerat bl.a. bedömningen som föregår en hjärnstimuleringsoperation hos patienter med Parkinsons sjukdom. Här utförs också programmering av DBS-anordningen efter operationen samt epilepsikirurgiska bedömningar och den postoperativa vården. Även krävande diagnostik för neuroimmunologiska och neuromuskulära sjukdomar har koncentrerats till Mejlans. För dessa tjänster kan en remiss utfärdas också utanför Nyland.

Enheter

Avdelning K4A neurologi, Mejlans triangelsjukhus

Avdelning K4A i Mejlans triangelsjukhus är en neurologisk vårdavdelning dit man koncentrerat testningen av invasiva behandlingar samt inledning av vård för…

Enheten för neurologisk rehabiliteringsundersökning, Paciusgatan

På enheten för rehabiliteringsundersökning gör vi bedömningar av arbets- och funktionsförmågan, planer för medicinsk och yrkesmässig rehabilitering samt…

Neurologiska avdelningen M6, Mejlans tornsjukhus

Vid neurologiska avdelningen M6 på Mejlans tornsjukhus vårdar vi i huvudsak patienter med cirkulationsrubbningar i hjärnan.

Neurologiska avdelningen M7A, Mejlans tornsjukhus

Vid neurologiska avdelningen M7A på Mejlans tornsjukhus vårdar vi patienter med cirkulationsrubbningar i hjärnan.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.