Gå till huvudinnehåll

Muskuloskeletal kirurgi

Nyckelord:
  • muskuloskeletal och plastikkirurgi
  • handkirurgi
  • ortopedi

Inom specialiteterna ortopedi och traumatologi samt handkirurgi behandlar vi muskuloskeletala sjukdomar. Vi finns på Mejlans, Jorvs, Pejas och Hertonäs sjukhus.

Hoitaja ja potilas.

På Pejas sjukhus betjänas du av vår Endoprotesenhet. De flesta av operationerna i enheten utförs inom behandling av höft- och knäartros.

De allra flesta av våra patienter kommer för vård från huvudstadsregionen. Vid behandling av sjukdomar och skador som kräver specialkompetens, exempelvis svåra höft- och handskador, betjänar vi patienter också från andra delar av Finland.

Enheter

Dagkirurgisk anestesi- och operationsavdelning, Hertonäs sjukhus

På Hertonäs sjukhus operations- och anestesiavdelning vårdar vi dagkirurgiska patienter.

Dagkirurgiska enheten (PÄIKI), Lojo sjukhus

På PÄIKI-enheten i Lojo sjukhus utförs dagkirurgiska ingrepp (PÄIKI är en förkortning av det finska ordet för dagkirurgi).

Kirurgiska vårdavdelningarna, Lojo sjukhus

Vid Lojo sjukhus kirurgiska vårdavdelningar 3A och 3B vårdar vi operations-, olycksfalls- och rehabiliteringspatienter.

Kirurgiska vårdavdelningen 2, Borgå sjukhus

Vid Borgå sjukhus kirurgiska vårdavdelning vårdar vi patienter som behöver operativ behandling.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.