Gå till huvudinnehåll

Mun- och käkkirurgi

Nyckelord:
  • mun- och käkkirurgi
  • Mejlans brosjukhus

Vid kliniken för mun- och käkkirurgi ansvarar vi för diagnostik, kirurgisk och övrig behandling av sjukdomar och skador i käken och ansiktet.

Anestesiasairaanhoitaja leikkaussalissa

Förutom ansiktsskador och käkfrakturer undersöker och behandlar vi bland annat utvecklingsstörningar i mun- och käkområdet, sjukdomar i käklederna samt sjukdomar i munnens slemhinnor. Vårt centrala delområde inom mun- och käksjukdomarna är de huvud- och halstumörer som behandlas kirurgiskt.

En betydande del av våra patienter är har svåra allmänsjukdomar, såsom till exempel de patienter som får strål- och cytostatikabehandlingar samt de patienter som ska genomgå hjärt- och organtransplantationsoperationer.  

Mun- och käkkirurgin inom HUS område har koncentrerats till Parksjukhuset och Mun- och tandcentret. Därutöver är vi verksamma även vid Tölö sjukhus och Nya Barnsjukhuset.

Jour

Vi behandlar bl.a. skador i tänder, käke och ansikte, samt svåra akuta infektioner i tänder och käke jourmässigt. För diagnostiken och behandlingen av ansiktsfrakturer svarar vår mun- och käkkirurg vid Tölö sjukhus olycksfallsstation som har jour dygnet runt. Vår käkkirurgiska jour på Tölö sjukhus ansvarar nattetid (21:00–08:00) för primärvårdsjouren för munsjukdomar.

De mest krävande patientgrupperna och behandlingarna

De mest krävande patientgrupperna består av patienter med mun- och käkcancer eller andra tumörer, de som fått svåra ansiktsskador samt patienter som behöver olika korrigerande behandlingar av ansikte, käke och käkleder.
 
De mest krävande patientgruppernas operativa behandlingar planeras datorassisterat med hjälp av tredimensionella modelleringar. Vi kan tillverka individuella, skräddarsydda implantat. År 2008 utförde vi veterligen för första gången i världen en åtgärd där patientens vänstra överkäke, som på grund av en omfattande tumör hade opererats bort, ersattes med ett bentransplantat som tillverkats utgående från stamceller som isolerats från patientens egen fettvävnad.

Enheter

Mun- och käkkirurgiska avdelningen S7A, Mejlans brosjukhus

På mun- och käkkirurgiska avdelning S7A på Mejlans brosjukhus vårdar vi patienter inom ansikts-, käk- och munkirurgi.

Operations- och anestesiavdelningen, Mejlans tornsjukhus

På anestesi- och operationsavdelningen som finns i Mejlans tornsjukhus utför vi operationer inom specialiteterna buk-, kärl-, hjärt-, lung- och…

Anestesi- och operationsavdelningen, Parksjukhuset

På anestesi- och operationsavdelningen gör vi operationer inom specialiteterna bröstkirurgi, plastikkirurgi, venkirurgi och käkkirurgi. Vi vårdar också…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.