Gå till huvudinnehåll

Mun- och käkkirurgi

Nyckelord:
  • mun- och käkkirurgi
  • mun- och tandcenter
  • Parksjukhuset

Vid kliniken för mun- och käkkirurgi ansvarar vi för diagnostik, kirurgisk och övrig behandling av sjukdomar och skador i käken och ansiktet.

Anestesiasairaanhoitaja leikkaussalissa

Förutom ansiktsskador och käkfrakturer undersöker och behandlar vi bland annat utvecklingsstörningar i mun- och käkområdet, sjukdomar i käklederna samt sjukdomar i munnens slemhinnor. Vårt centrala delområde inom mun- och käksjukdomarna är de huvud- och halstumörer som behandlas kirurgiskt.

En betydande del av våra patienter är har svåra allmänsjukdomar, såsom till exempel de patienter som får strål- och cytostatikabehandlingar samt de patienter som ska genomgå hjärt- och organtransplantationsoperationer.  

Mun- och käkkirurgin inom HUS område har koncentrerats till Parksjukhuset och Mun- och tandcentret. Därutöver är vi verksamma även vid Tölö sjukhus och Nya Barnsjukhuset.

Jour

Vi behandlar bl.a. skador i tänder, käke och ansikte, samt svåra akuta infektioner i tänder och käke jourmässigt. För diagnostiken och behandlingen av ansiktsfrakturer svarar vår mun- och käkkirurg vid Tölö sjukhus olycksfallsstation som har jour dygnet runt. Vår käkkirurgiska jour på Tölö sjukhus ansvarar nattetid (21:00–08:00) för primärvårdsjouren för munsjukdomar.

De mest krävande patientgrupperna och behandlingarna

De mest krävande patientgrupperna består av patienter med mun- och käkcancer eller andra tumörer, de som fått svåra ansiktsskador samt patienter som behöver olika korrigerande behandlingar av ansikte, käke och käkleder.
 
De mest krävande patientgruppernas operativa behandlingar planeras datorassisterat med hjälp av tredimensionella modelleringar. Vi kan tillverka individuella, skräddarsydda implantat. År 2008 utförde vi veterligen för första gången i världen en åtgärd där patientens vänstra överkäke, som på grund av en omfattande tumör hade opererats bort, ersattes med ett bentransplantat som tillverkats utgående från stamceller som isolerats från patientens egen fettvävnad.

Enheter

Jouren för mun- och käkkirurgi på Olycksfallsstationen, Tölö sjukhus

Vår nattjour för munsjukdomar finns på Olycksfallsstationen på Tölö sjukhus i anslutning till jouren för mun- och käkkirurgi.

Mun- och käkkirurgiska polikliniken, Mun- och tandcenter

Vår mun- och käkkirurgiska poliklinik är en remiss- och efterkontrollpoliklinik inom den specialiserade sjukvården.

Mun- och käkkirurgiska avdelningen, Parksjukhuset

På Parksjukhusets mun- och käkkirurgiska avdelning vårdar vi patienter inom ansikts-, käk- och munkirurgi.

Ortopediska operations- och anestesiavdelningen, Tölö sjukhus

På ortopediska operations- och anestesiavdelningen på Tölö sjukhus behandlar vi skador i stöd- och rörelseorganen som kräver operativ behandling.

Feedback

Hittade du vad du sökte?