Gå till huvudinnehåll

Lung-, mediastinal- och matstrupskirurgi

Nyckelord:
  • lungsjukdomar
  • kirurgi
  • lungkirurgi

Inom lung-, mediastinal- och matstrupskirurgi behandlar och undersöker vi alla god- och elakartade sjukdomar i brösthålan, bortsett från hjärtsjukdomar, som kan behandlas kirurgiskt.

Lääkäri tekee ultraäänitutkimusta potilaalle.

De diagnostiska undersökningarna och operationerna inom lung-, mediastinal och matstrupskirurgi för vuxna personer har inom Nyland koncentrerats till Mejlans tornsjukhus. 

Jourmässigt behandlar vi variga infektioner i lungsäcken, akuta förträngningar i luftvägarna samt förträngningar, hopsnörningar och bristningar i matstrupen.  

Utöver traditionella operationsmetoder tillämpar vi de nyaste diagnostiska metoderna och behandlingsmetoderna inom området, till exempel titthålsoperationer och robotassisterad kirurgi. Tack vare de nya metoderna blir den postoperativa återhämtningen snabbare, de postoperativa smärtorna lindrigare och sjukledigheten kortare.  

Vi är den ledande nationella aktören och utvecklaren inom lung-, mediastinal och matstrupskirurgi. Varje år gör vi cirka 1 000 ingrepp inom lung-, mediastinal och matstrupskirurgi. I Europa hör vi till de bästa då det gäller erfarenheter av endoskopi i brösthålan.   

Vi kan också tillämpa moderna, symtomlindrande behandlingsmetoder i syfte att förbättra patientens livskvalitet bland annat i situationer där operationer inte kan genomföras.

 

Enheter

Lung- och matstrupskirurgiska avdelningen M11, Mejlans tornsjukhus

Vid lung- och matstrupskirurgiska vårdavdelningen på Mejlans tornsjukhus vårdar vi patienter med god- eller elakartade sjukdomar i lungorna, mat- eller…

Hjärt- och lungcentrums poliklinik, Mejlans tornsjukhus

På vår poliklinik på Mejlans tornsjukhus undersöker och vårdar vi patienter som behöver krävande kardiologisk, hjärtkirurgisk eller thoraxkirurgisk…

Operations- och anestesiavdelningen, Mejlans tornsjukhus

På anestesi- och operationsavdelningen som finns i Mejlans tornsjukhus utför vi operationer inom specialiteterna buk-, kärl-, hjärt-, lung- och…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.