Gå till huvudinnehåll

Leverkirurgi

Nyckelord:
  • leverkirurgi
  • leversjukdomar

Inom leverkirurgin behandlar vi tumörer i levern och gallvägarna samt komplikationer av levercirros såsom vätskebildning i bukhålan som inte reagerar på läkemedelsbehandling eller återkommande blödningar.

Krävande leverkirurgi anknyter på många sätt till levertransplantationsverksamhet, heltäckande behandling av leversjukdomar samt till utvecklingsarbetet i samband med detta.

Vårt mål är att i första hand behandla levern med delresektion om möjligt. Vi kan göra leverresektionen som öppen operation eller som titthålsoperation dvs. laparoskopiskt.

Andra behandlingar som används är levertransplantationer, lokal ablation av tumören (termoablation) eller ingreppsradiologiska behandlingar där cancerläkemedel (TACE-behandling) eller radioaktivt ämne (SIR-behandling) sprutas in i tumören via leverartären. Vi kan också kombinera olika behandlingsformer.

Enheter

5A Organtransplantationer och leverkirurgi, bukspottkörtel- och ventrikelkirurgi, Mejlans triangelsjukhus

Till avdelning 5A har patienter som behöver krävande leverkirurgi eller lever- eller njurtransplantationer koncentrerats nationellt. Dessutom vårdar vi…

Operations- och anestesiavdelningen, Mejlans tornsjukhus

På anestesi- och operationsavdelningen som finns i Mejlans tornsjukhus utför vi operationer inom specialiteterna buk-, kärl-, hjärt-, lung- och…

Gastrocentrums poliklinik, Mejlans tornsjukhus

På Gastrocentrums poliklinik vid Mejlans tornsjukhus vårdar vi lever- och gastroenterologiska patienter före och efter en operation.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.