Gå till huvudinnehåll

Personlyftar

Många av våra verksamhetsställen för bilddiagnostiktjänster har personlyftar till exempel för rullstolsburna kunder.

Om du behöver en personlyft ska du ringa till det aktuella verksamhetsstället i förväg. Då kan vi säkerställa att en personlyft är tillgänglig.  

En personlyft kan behövas, om det under den bilddiagnostiska undersökningen blir nödvändigt att flytta patienten till röntgenbordet. Vid grundläggande bilddiagnostik förflyttas patienten till röntgenbordet, om den bilddiagnostiska undersökningen inte kan göras när patienten sitter i rullstolen. Närmare information om enskilda undersökningar finns i patientanvisningarna.

Ingen personlyft behövs om du själv kan förflytta dig från rullstolen till röntgenbordet. Vid behov hjälper vi dig med förflyttningen.

Nedan kan du kontrollera vid vilka av våra verksamhetsställen det finns en personlyft.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.