Gå till huvudinnehåll

Kolorektal kirurgi

Nyckelord:
  • tarmsjukdomar
  • tarmar

Kolorektal kirurgi är en kirurgisk behandling för sjukdomar i tjocktarmen. Vi utför ingrepp inom kolorektal kirurgi på samtliga gastrokirurgiska enheter inom HUS.

En stor del av kolorektal kirurgi fokuserar på cancerbehandling, men vi behandlar också andra tjocktarmssjukdomar.

Behandling av kolorektal cancer på HUS

Kolorektala cancerformer indelas i egentlig tjocktarmscancer (colon) och i ändtarmscancer (rectum). Kolorektal cancer är den tredje vanligaste cancerformen hos finländska män och den näst vanligaste hos kvinnor. 

Sjukdomsprognosen påverkas mest av hur den kolorektala cancern spridit sig vid tidpunkten för upptäckt. Kirurgi är den enda botande behandlingen vid en begränsad sjukdom, och vid ändtarmscancer har det visat sig att de bästa resultaten fås i enheter med stora operationsvolymer, där behandlingen planeras av en multiprofessionell grupp och där kirurgerna har lång erfarenhet av kirurgi för ändtarmscancer.

Operationsbehandling av ändtarmscancer har på HUS-området till stor del koncentrerats till vår avdelning för kolorektal kirurgi (M14) på Mejlans tornsjukhus. Dessutom utför vi operationer på Hyvinge sjukhus. På Mejlans tornsjukhus ger vi råd, undersöker och vårdar också patienter med ärftlig risk för kolorektal cancer.

Behandling av andra tjocktarmssjukdomar på HUS

Den preoperativa vården för inflammatoriska sjukdomar i tjocktarmen, dvs. Crohns sjukdom eller sårig tjocktarmsinflammation (colitis ulcerosa) sker i vår gastroenterologiska enhet. Kirurgisk behandling av dessa sjukdomar är främst koncentrerad till vår enhet för kolorektal kirurgi. 

Vi behandlar godartade tjocktarmssjukdomar såsom komplikationer av divertikelsjukdom (kolondivertikulos) och ändtarmsframfall på alla HUS kirurgiska enheter, men volymmässigt finns den största enheten på Mejlans tornsjukhus. I samma enhet finns också ett centrum som specialiserar sig på kirurgiska problem i bäckenbotten och undersökning och behandling av proktologiska (ändtarmens och ändtarmöppningens) problem.
 

Enheter

Bukkirurgiska avdelningen M14, Mejlans tornsjukhus

På bukkirurgiska avdelningen M14 på Mejlans tornsjukhus behandlar vi mera krävande tarmsjukdomar samt vårdar patienter med cancer med ursprung i…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.