Gå till huvudinnehåll

Kirurgi

Nyckelord:
  • kirurgi
  • operation

Kirugiska ingrepp görs på HUS på de flesta av sjukvårdsområdenas sjukhus.

Enheter

Kirurgiska polikliniken, Tölö sjukhus

Kirurgiska polikliniken på Tölö sjukhus fungerar som en tidsbokningsspoliklinik dit patienterna kommer antingen till ett första besök med remiss eller till…

Kirurgiska polikliniken, Jorvs sjukhus

Jorvs kirurgiska poliklinik är en tidsbokningspoliklinik, dit du kommer efter remiss för bedömning av behovet av kirurgisk vård eller på kontrollbesök…

Avdelning K3, Jorvs sjukhus

Vid avdelning K3 på Jorvs sjukhus vårdas plastikkirurgiska vuxenpatienter.

Avdelning K4, Jorvs sjukhus

Vid avdelning K4 på Jorvs sjukhus vårdar vi krävande ortopedi- och traumapatienter.