Gå till huvudinnehåll

Kärlkirurgi

Nyckelord:
  • Gastrocentrum
  • kärlkirurgi
  • hjärtkirurgi

Vår kärlkirurgiska linje är en av de största kärlkirurgiska enheterna i Europa och en ledande aktör i Finland.

Hoitajat katsovat monitoria potilaan sängyn luona.

Vi har riksomfattande specialkompetens i

  • behandling av aorta som sträcker sig över njurartärnivån, dvs. artärbråck i den största artären i det stora blodomloppet,
  • operativ behandling av inflammation i aortans blodkärlstransplantat,
  • operativ behandling av halsartäraneurysm,
  • behandling av kritisk ischemi, dvs. lokal brist på syre eller blod i vävnaden, vilket hotar livskraften hos en patient med en koagulationsstörning,
  • operativ behandling av cancer i blodkärl (onkovaskulär kirurgi) och
  • cellgiftsbehandlingar som isolerats till extremiteten (isolated limb perfusion, ILP) vid behandling av malignt melanom som spridit sig vidsträckt till extremiteten.

Vi använder högkvalitativ teknik. Vi använder de senaste, vetenskapligt beprövade metoderna både inom traditionell öppen kirurgi och i endovaskulära, dvs. intravenösa ingrepp.

Enheter

Dagkirurgiska enheten (PÄIKI), Lojo sjukhus

På PÄIKI-enheten i Lojo sjukhus utförs dagkirurgiska ingrepp (PÄIKI är en förkortning av det finska ordet för dagkirurgi).

Akutavdelningarna M4 + M5 för bukkirurgi, Mejlans tornsjukhus

Avdelningarna M4 och M5 på Mejlans tornsjukhus är akutavdelningar inom bukkirurgi.

Leiko-enheten och operationsavdelningen, Hyvinge sjukhus

På Hyvinge sjukhus Leiko-enhet och operationsavdelning vårdar vi patienter från alla åldersgrupper som kommer till ett ingrepp planenligt eller via jouren…

Kärlkirurgiska vårdavdelningen M12, Mejlans tornsjukhus

På kärlkirurgiska vårdavdelningen M12 (A och B) vårdar vi patienter som genomgått olika kärlkirurgiska undersökningar och ingrepp utanför kraniet och…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.