Gå till huvudinnehåll

Jour för barn och unga

Nyckelord:
 • barnjouren

På barnjourerna vårdar vi barn och ungdomar under 16 år med akuta sjukdomar och skador samt psykiska problem som kräver brådskande vård.

Lasten ja nuorten päivystys

Under vårdarorganisationernas strejk vårdas endast patienter som kräver mycket brådskande vård på sjukhusens samjourer. Rusning väntas.

Nylands Jourhjälpen 116117:s återuppringningstjänst fungerar inte. I en nödsituation ska du söka dig direkt till jouren.

Under den egna hälsostationens öppettider får du hjälp av den egna hälsostationen.

Ring 112 vid livshotande nödsituationer. Man ska inte ringa nödcentralen i andra ärenden.

 

De vanligaste symtomen då man alltid ska uppsöka jouren: 

 • feber hos ett nyfött barn 
 • krampanfall hos barn 
 • stora skador och benbrott 
 • svår huvudvärk som börjat plötsligt 
 • andningssvårigheter 
 • svåra eller tilltagande magsmärtor som har börjat plötsligt 
 • kraftig blödning
 • psykiska problem som kräver brådskande vård 
 • bröstsmärtor 
 • förlamningssymtom, såsom plötslig slapphet eller oförmåga i lemmarna eller svårigheter att tala. 

På sjukhusets akutmottagning bedömer vi alltid vårdbehovet och hur brådskande vården är först. Baserat på detta kommer du att hänvisas du till sjukskötarens eller läkarens mottagning. Patienterna tas om hand i prioritetsordning, inte i ankomstordning. Därför kan en patient som har kommit in efter dig få vård före dig. 

Enheter

Barnjouren, Jorvs sjukhus

Vid Barnjouren på Jorvs sjukhus vårdar vi barn under 16 år.

Barnjour, Nya barnsjukhuset

På barnjouren vid Nya barnsjukhuset tar vi hand om barn under 16 år inom alla specialiteter.

Akutmottagning, Borgå sjukhus

Akutmottagningen vid Borgå sjukhus vårdar patienter som hastigt insjuknat allvarligt och är i behov av akut vård.

Barnjouren, Hyvinge sjukhus

Vid Barnjouren på Hyvinge sjukhus vårdar vi barnpatienter mellan 0 och 15 år.

Feedback

Hittade du vad du sökte?