Gå till huvudinnehåll

Jour för barn och unga

Nyckelord:
  • barnjouren

På barnjourerna vårdar vi barn och ungdomar under 16 år med akuta sjukdomar och skador samt psykiska problem som kräver brådskande vård.

Lasten ja nuorten päivystys

Då din egen hälsostation har öppet ska du uppsöka hälsostationens jour. Vid andra tidpunkter får du brådskande vård på akutmottagningarna på våra sjukhus.  

När du ska uppsöka sjukhusets akutmottagning, ring alltid först till Jourhjälpens avgiftsfria nummer 116 117. I en nödsituation ring 112.

Om du redan har en remiss till jouren behöver du inte ringa till Jourhjälpen.

Vi bedömer alltid vårdbehovet och hur brådskande vården är först

Vi bedömer först alltid behovet av vård och hur brådskande det är. Utifrån det hänvisas ditt barn till sjukskötarens eller läkarens mottagning eller att kontakta den egna hälsostationen om villkoren för brådskande vård inte uppfylls. Patienterna tas om hand i prioritetsordning, inte i ankomstordning. Därför kan en patient som har kommit in efter dig få vård före dig. Enheter

Barnjouren, Jorvs sjukhus

Vid Barnjouren på Jorvs sjukhus behandlar vi akuta sjukdomar och skador hos personer under 16 år samt psykiska problem som kräver brådskande behandling.

Barnjour, Nya barnsjukhuset

På Nya barnsjukhusets jour behandlar vi akuta sjukdomar och skador hos personer under 16 år samt psykiska problem som kräver brådskande behandling.

Borgå samjour

Akutmottagningen vid Borgå sjukhus vårdar patienter som hastigt insjuknat allvarligt och är i behov av akut vård.

Barnjouren, Hyvinge sjukhus

Vid Barnjouren på Hyvinge sjukhus vårdar vi barnpatienter mellan 0 och 15 år.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.