Gå till huvudinnehåll

Infektionssjukdomar

Nyckelord:
  • infektion
  • infektionssjukdomar
  • Mejlans triangelsjukhus

Inom infektionssjukdomar undersöker och behandlar vi sjukdomar orsakade av mikrober, som t.ex. bakterier, virus, svamp och parasiter. 

Vi behandlar svåra infektionssjukdomar. Merparten av vanliga infektioner behandlas inom primärvården och öppenvården eller läker av sig själva med hemvård. Infektionspatienter som behöver sjukhusvård vårdas beroende på infektionens svårighetsgrad på samtliga sjukhus inom Nyland. Mejlans triangelsjukhus har två vårdavdelningar för infektionssjukdomar. Vi ger också vård på Triangelsjukhusets dagsjukhus och tidsbokningspolikliniken.

Vi behandlar

  • svåra allmänna infektioner, t.ex. sepsis, dvs. blodförgiftning
  • immunstörningar som HIV och medfödda immunsjukdomar, såsom antikroppsbristsjukdomen CVI
  • infektionskomplikationer samt diagnostiskt och behandlingsmässigt svåra fall, t.e.x. ospecificerad feber
  • svåra postoperativa infektioner
  • patienter med sällsynta tropiska sjukdomar, såsom malaria

Enheter

Sjukhushygienenheten

Vår enhet för förebyggande av infektioner har till uppgift att fungera som expert på infektionsbekämpning och infektionssäkerhet hos personalen samt att…

Polikliniken för infektionssjukdomar, Mejlans triangelsjukhus

Vår poliklinik för infektionssjukdomar på Mejlans triangelsjukhus är en tidsbokningspoliklinik, dit patienterna kommer med en remiss från läkaren.

Avdelning K2B infektionssjukdomar, Mejlans triangelsjukhus

På infektionsavdelningen på Mejlans triangelsjukhus behandlar vi svåra och akuta infektionssjukdomar.

Avdelning K4B infektionssjukdomar och reumatologi, Mejlans triangelsjukhus

På avdelningen för infektionssjukdomar och reumatologi på Mejlans triangelsjukhus behandlar vi svåra och akuta infektionssjukdomar. På avdelningen vårdar…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.