Gå till huvudinnehåll

Infektioner hos barn

Nyckelord:
  • barnsjukdomar
  • infektioner hos barn

På HUS behandlar vi alla infektionssjukdomar hos barn.  

Lääkäri ja vauva

De vanligaste infektionerna hos barn är olika luftvägsinfektioner (obstruktiv bronkit, laryngit och lunginflammation) och tarminfektioner. Därutöver vårdar vi barn, som har någon underliggande sjukdom, vilken gör dem mottagliga för infektioner eller vars behandling av infektioner är mer krävande. Till Nya barnsjukhuset har, förutom behandling av vanliga infektioner, också behandlingen av svårare infektioner koncentrerats, såsom behandling av tuberkulos, svåra lunginfektioner och infektioner i centrala nervsystemet samt behandling av infektioner hos patienter med immunbrist. 

I de flesta fallen behandlar vi infektioner hos barn på jouren, där vi kan övervaka barnet i ett dygn om det behövs. De infektionspatienter som vi behandlar på vårdavdelningar är oftast små barn som ännu inte fyllt 3 år.  

Vi behandlar infektioner hos barn vanligtvis med antibiotika och vätskebehandlingar som ges intravenöst samt med astmaläkemedel som patienten inandas på grund av astma. På intensivövervakningen vårdas krävande infektionspatienter som behöver andningshjälp och krävande intravenösa behandlingar.

Enheter

Vårdavdelning Stjärnan, Nya barnsjukhuset

På vårdavdelning Stjärnan vårdar vi patienter som drabbats av barnsjukdomar och kirurgiska patienter.

Poliklinikerna för barn och unga, Hyvinge sjukhus

Vid Hyvinge sjukhus polikliniker för barn och unga sköter vi på ett omfattande sätt ingrepp och undersökningar inom specialiteterna barnsjukdomar…

Barnjouren, Jorvs sjukhus

Vid Barnjouren på Jorvs sjukhus vårdar vi barn under 16 år.

Barnjour, Nya barnsjukhuset

På barnjouren vid Nya barnsjukhuset tar vi hand om barn under 16 år inom alla specialiteter.