Gå till huvudinnehåll

Hornhinnetransplantation

Nyckelord:
  • ögonsjukdomar
  • hornhinnetransplantation
  • Ögon-öronsjukhuset

Hornhinnetransplantationen är ett dagkirurgiskt ingrepp. Operationen utförs vanligtvis på morgonen, varefter patientens tillstånd övervakas i några timmar innan utskrivning. Efterkontrollen är följande dag.

Leikkaustilanne


Enheter

Ögonbanken, Ögon-öronsjukhuset

Ögonbankens uppgift är att säkerställa tillvaratagande och behandling av hornhinnor så att de lämpar sig för hornhinnetransplantationer.

Enheten för främre segmentkirurgi, Ögon-öronsjukhuset

Vid enheten för främre segmentkirurgi för ögonsjukdomar undersöker och behandlar vi sjukdomar och skador i ögats främre segment.