Gå till huvudinnehåll

Hjärtsjukdomar hos barn

Nyckelord:
  • barnsjukdomar
  • hjärtsjukdomar hos barn
  • hjärtkirurgi för barn

På HUS behandlar vi alla barnhjärtsjukdomar. Hjärtkirurgin på barn och ungdomar, hjärtkateteriseringar och hjärttransplantationer har från hela landet centraliserats till Nya barnsjukhuset.

Lasten sydänsairaudet

Hos barnpatienter är de vanligaste hjärtsjukdomarna medfödda strukturella hjärtfel. I Finland föds årligen cirka 400 barn som har ett strukturellt hjärtfel. Hos barn förekommer det, förutom strukturella fel, även rytmstörningar och hjärtmuskelsjukdomar. 

Vi är specialister på diagnostiken och behandlingen av hjärtsjukdomar hos barn. Prognosen för de flesta strukturella hjärtfel är god och förekomsten av sent insjuknande är relativt låg. Uppföljning av tillståndet fortsätter genom hela livet. 


Hjärtkateterisering på barn 


På Nya barnsjukhuset utför vi årligen cirka 400 hjärtkateteriseringar. Vid kateteriseringslaboratoriet kan vi utföra diagnostiska blodcirkulations- och kontrastmedelundersökningar, ingreppskateteriseringar, undersökningar och behandlingar av rytmstörningar samt insättningar av pacemaker.  
 
En del av de strukturella hjärtfelen hos barn kan vi behandla med kateterteknik utan operation. Vid ingreppskateteriseringar kan vi bl.a. stänga förbiledningsförbindelser samt utvidga förträngda hjärtklaffar eller blodkärl. Genom kateterteknik kan vi också undersöka och behandla snabba rytmstörningar.  

Vid kateteriseringar är mängden komplikationer mindre och barnen återhämtar sig från ingreppet snabbare än från motsvarande hjärtoperationer. Oftast ber vi barnet att besöka sjukhuset dagen före ingreppet. I de flesta fall kan vi skriva ut barnet dagen efter ingreppet och återgången till normala aktiviteter kan ske omedelbart. 

Enheter

Vårdavdelning Berget, Nya barnsjukhuset

På vårdavdelning Berget vårdar vi barnkirurgiska patienter och behandlar krävande hjärtsjukdomar hos barn.

Barnmedicinska mottagningarna, Nya barnsjukhuset

Vid Nya barnsjukhusets barnmedicinska mottagningar undersöker och vårdar vi barn och ungdomar under 16 år som behöver öppenvårdstjänster inom den…

Operations- och anestesiavdelning, Nya barnsjukhuset

På Nya barnsjukhusets Operations- och anestesiavdelning vårdar vi patienter under 16 år.

Pediatriska intensivvårdsavdelningen Dalen, Nya barnsjukhuset

På pediatriska intensivvårdsavdelningen Dalen vid Nya barnsjukhuset vårdar vi kritiskt eller svårt insjuknade barn.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.