Gå till huvudinnehåll

Hjärtsjukdomar

Nyckelord:
  • hjärtsjukdomar
  • hjärttransplantation
  • kardiologi

Inom hjärtsjukdomar, dvs. kardiologi, behandlar vi hjärtsjukdomar som kräver specialiserad sjukvård.

Potilas vastaanolla sydäntahdistinasioissa.

Vi behandlar kranskärlssjukdomar, olika typer av arytmier, hjärtsvikt och klaffsjukdomar. Man kan också söka vård hos oss från andra håll i Finland med en remiss av en läkare. 

Vi har nationell centralisering av 

  • svåra medfödda hjärtfel hos vuxna, 
  • undersökning och vård av ärftliga rytmrubbningar, 
  • undersökning och vård av ärftliga hjärtmuskelsjukdomar samt 
  • hjärttransplantationer. 

 
Vi har jour dygnet runt varje dag året om i händelse av akuta hjärtattacker. 

Enheter

Hjärtstationen, Mejlans tornsjukhus

Hjärtstationen på Mejlans tornsjukhus är en behandlingsenhet där vi utför både invasiva och icke-invasiva diagnostiska och terapeutiska ingrepp.

Kardiologiska avdelningen och övervakningen, Mejlans tornsjukhus

På vår avdelning på Mejlans tornsjukhus undersöker och vårdar vi hjärtpatienter som behöver krävande specialiserad sjukvård.

Polikliniken för Hjärt- och lungcentrum, Mejlans tornsjukhus

På vår poliklinik på Mejlans tornsjukhus undersöker och vårdar vi patienter som behöver krävande kardiologisk, hjärtkirurgisk eller thoraxkirurgisk…

Hjärtövervakning CCU, Mejlans tornsjukhus

Hjärtövervakningen (CCU) på Mejlans tornsjukhus är en övervakningsavdelning där vi utför intensifierad övervakning av kroppsfunktioner vid akut…