Gå till huvudinnehåll

Hjärtkirurgi på barn

Nyckelord:
  • hjärtkirurgi för barn
  • barnkirurgi

På Nya barnsjukhuset sköter vi alla hjärtoperationer och krävande ingrepp på finländska barn.

Anestesiasairaanhoitaja leikkaussalissa

Vi utför nästan 300 hjärtoperationer varje år, varav ca två tredjedelar är öppna hjärtoperationer. 

Vi utför en knapp tredjedel av operationerna på barn som är under 1 månad gamla. Två tredjedelar av opererade barn är mindre än ett år gamla. En del av hjärtfelen är vi tvungna att sköta med hjälp av operationer som görs stegvis. På grund av barnets tillväxt är vi också tvungna att utföra reoperationer. Ungefär en tredjedel av operationerna är reoperationer. 

Efter operationssalen vårdar vi barnen på Pediatriska intensivvårdsavdelningen Dalen. Efter intensivvården fortsätter vården på Vårdavdelning Berget. 
 
Våra vårdresultat inom hjärtkirurgi är av hög internationell kvalitet.

Enheter

Operations- och anestesiavdelning, Nya barnsjukhuset

På Nya barnsjukhusets Operations- och anestesiavdelning vårdar vi patienter under 16 år.

Vårdavdelning Berget, Nya barnsjukhuset

På vårdavdelning Berget vårdar vi barnkirurgiska patienter och behandlar krävande hjärtsjukdomar hos barn.

Pediatriska intensivvårdsavdelningen Dalen, Nya barnsjukhuset

På pediatriska intensivvårdsavdelningen Dalen vid Nya barnsjukhuset vårdar vi kritiskt eller svårt insjuknade barn.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.