Gå till huvudinnehåll

Hjärtkirurgi

Nyckelord:
  • hjärtkirurgi
  • hjärtsjukdomar
  • hjärttransplantation

Inom hjärtkirurgin behandlar vi hjärtsjukdomar som kräver kirurgi.

Lääkäri ja hoitajat näyttävät potilaalle kuvaa sydämen rakenteesta.

Våra vanligaste operationer inkluderar bypassoperation av kranskärlen, olika slags klaffoperationer, korrigerande operationer av aortan och TAVI-ingrepp (klaffingrepp med hjälp av kateter). Våra patienter kommer till oss från hela Finland.  

Vi har nationell centralisering av: 

  • korrigerande operationer av medfödda hjärtfel hos vuxna, 
  • installation av mekanisk stödenhet för hjärtat samt 
  • hjärt- och lungtransplantationer.  

Vid sidan av traditionell öppen hjärtoperation, där man använder sternotomi och hjärt-lungmaskin, använder vi också nya mini-invasiva operationstekniker och behandlingsmetoder. Ett invasivt ingrepp innebär ett ingrepp som sträcker sig inuti kroppen eller utförs som operativ behandling.  

Ingrepp som görs genom endoskopi eller via blodkärl är oftast lättare jämfört med traditionell öppen hjärtoperation. Återhämtningen går också ofta snabbare.  

Enheter

Hjärtkirurgiska avdelningen M10, Mejlans tornsjukhus

På hjärtkirurgiska vårdavdelningen på Mejlans tornsjukhus vårdar vi hjärtoperationspatienter samt hjärt- och lungtransplantationspatienter.

Hjärtkirurgiska intensivvårdsavdelningen M2A, Mejlans tornsjukhus

På hjärtkirurgiska intensivvårdsavdelningen på Mejlans tornsjukhus vårdar vi patienter som undergått en hjärtoperation eller en operation i de stora kärlen…

Operations- och anestesiavdelningen, Mejlans tornsjukhus

På anestesi- och operationsavdelningen som finns i Mejlans tornsjukhus utför vi operationer inom specialiteterna buk-, kärl-, hjärt-, lung- och…

Hjärt- och lungcentrums poliklinik, Mejlans tornsjukhus

På vår poliklinik på Mejlans tornsjukhus undersöker och vårdar vi patienter som behöver krävande kardiologisk, hjärtkirurgisk eller thoraxkirurgisk…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.