Gå till huvudinnehåll

Hematologi

Nyckelord:
  • hematologi
  • koagulationsstörningar
  • cancersjukdomar

Inom hematologin undersöker och behandlar vi blodsjukdomar.

Tutkija näyteputken kanssa.

Sjukdomen kan påverka antingen blodkropparna eller blodplasman. Förändringar i antalet blodkroppar anger inte direkt vilken blodsjukdom det handlar om. Därför gör vi grundliga undersökningar och tar också ofta prover från benmärgen. För att snabbt kunna ställa diagnos och inleda behandlingar undersöker vi proverna i laboratorier som är specialiserade på blodsjukdomsdiagnostik. Behandlingen av maligna blodsjukdomar har utvecklas avsevärt under de senaste åren, och en stor del av patienterna kan botas med cytostatikabehandling eller stamcellstransplantationer. 

Förändringar i blodplasman kan orsaka störningar i blodets förmåga att koagulera. Nedsatt koagulationsförmåga orsakar blödarsjuka, medan för kraftig koagulering ökar risken för blodproppar. Diagnostiken och behandlingen av dessa koaguleringsrubbningar i blodet kräver specialkompetens. Dessa sjukdomar kan också vara ärftliga, och då är det en viktig del av vården att undersöka och instruera patientens släktingar.

Vi på Enheten för koagulationsstörningar är specialiserade på behandling av blödnings- och koagulationsstörningar. Den vård som vi ger bygger på internationella forskningsrön och rekommendationer. 

Enheter

Hematologiska polikliniken, Cancercentrum

Du behöver en tidsbokning till vår hematologiska remisspoliklinik som finns på Cancercentrum.

Avdelning 7B hematologi, Mejlans triangelsjukhus

På Mejlans triangelsjukhus avdelning 7B vårdar vi patienter som lider av maligna blodsjukdomar. Diagnoserna är i första hand akuta och kroniska leukemier…

Avdelning 7A hematologi, Mejlans triangelsjukhus

Hematologiska avdelningen 7A finns i Mejlans triangelsjukhus. Patienterna som kommer till oss för vård är i allmänhet vuxna personer som insjuknat akut. De…

Hematologiska polikliniken, Lojo sjukhus

På hematologiska polikliniken på Lojo sjukhus behandlar vi långsamt framskridande lymfoproliferativa och myeloproliferativa sjukdomar.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.