Gå till huvudinnehåll

Fysioterapi

Nyckelord:
  • fysioterapi
  • rehabilitering

Vi erbjuder fysioterapitjänster efter behov för patienter och rehabiliteringskunder på olika avdelningar och polikliniker på sjukhusen inom den specialiserade sjukvården i Nyland.

Kuvituskuva: Fysioterapeutit auttavat potilasta ylös

Vårt mål är att främja och upprätthålla våra patienters rörlighet och funktionsförmåga i olika skeden av livet.

Vi börjar fysioterapin med en bedömning av patientens rörlighet och funktionsförmåga. Utifrån bedömningen sätter vi upp individuella mål och gör upp en plan i samarbete med patienten och eventuella närstående som en del av helhetsvården och rehabiliteringen.

Fysioterapi kan utifrån det individuella behovet omfatta till exempel handledning och rådgivning som främjar hälsan och funktionsförmågan, terapeutiska övningar, fysikaliska behandlingar samt bedömning, val och uppföljning av behovet av hjälpmedel.

Fysioterapi kan genomföras antingen individuellt eller i grupp. Vi erbjuder också distansrehabiliteringstjänster. Vårdperioderna inom den specialiserade sjukvården är ofta korta, och tyngdpunkten inom fysioterapin ligger på handledning av patienter och närstående och anordnande av fortsatt fysioterapeutisk rehabilitering och uppföljning.

Grunden för vår fysioterapiverksamhet är fysioterapivetenskap, där vi också tillämpar forskning och information från andra vetenskapsgrenar. Vi samarbetar också med andra experter och organisationer inom social-, hälso- och sjukvården.
 

Enheter

Fysioterapeuter, Brunakärr

Vid fysioterapin vid Orton erbjuder vi tjänster för patienter vid HUS ögonsjukdomars rehabiliteringspoliklinik, smärtkliniken och hemofilipolikliniken

Fysioterapeuter, Hertonäs sjukhus

Inom fysioterapin på Hertonäs sjukhus tillhandahåller vi fysioterapitjänster för patienter på sjukhusets vårdavdelningar och polikliniker.

Fysioterapeuter, Hud- och allergisjukhuset

Inom fysioterapin på Hud- och allergisjukhuset erbjuder vi fysioterapitjänster till patienter på sjukhusets poliklinik och på vårdavdelningen för…

Fysioterapeuter, Jorvs sjukhus

Vid fysioterapin på Jorvs sjukhus producerar vi fysioterapitjänster för sjukhusets kirurgiska, internmedicinska och neurologiska vårdavdelningar och de…

Feedback

Hittade du vad du sökte?