Gå till huvudinnehåll

Fetmakirurgi

Nyckelord:
  • Gastrocentrum
  • fetmakirurgi
  • fetmakirurgi

Kirurgisk behandling av fetma (obesitaskirurgi) är en del av den totala fetmabehandlingen. Vi kan överväga det i ditt fall om du har deltagit i grupphandledningen för viktkontroll.

Hoitaja petaa sänkyä.

Vi överväger kirurgi för fetma om du har deltagit i grupphandledning för viktkontroll under övervakning av din egen hälsovårdscentral, företagshälsovård, privata läkarstation eller specialiserad sjukvård, och det inte har gett tillräckliga resultat. Kirurgisk behandling kan också vara ett lämpligt alternativ för dig om du inte har förlorat minst 5 % av startvikten. 

Vi bedömer möjligheten till fetmaoperation beroende på bostadsort på HUCS Mejlans, Jorvs och Pejas sjukhus endokrinologiska polikliniker och på Hyvinge, Lojo och delvis Borgå sjukhus internmedicinska polikliniker. 

Du kan läsa mer om att förbereda dig inför fetmaoperation, om själva operationen och om livet efter operationen på Hälsovikthusets sidor. 

Fetmakirurgiska förfaranden inom Nyland är centraliserade till Jorvs sjukhus.

Enheter

Kirurgiska polikliniken, Jorvs sjukhus

Jorvs kirurgiska poliklinik är en tidsbokningspoliklinik, dit du kommer efter remiss för bedömning av behovet av kirurgisk vård eller på kontrollbesök…

Endokrinologiska polikliniken, Mejlans tornsjukhus

På endokrinologiska polikliniken på Mejlans tornsjukhus undersöker, vårdar och övervakar vi patienter med sjukdomar i de endokrina körtlarna.

Avdelning K7 (bukkirurgi), Jorvs sjukhus

På avdelning K7 på Jorvs sjukhus vårdar vi patienter inom specialiteten bukkirurgi

Anestesi- och operationsavdelning K, Jorvs sjukhus

På operations- och anestesiavdelningen K vid Jorvs sjukhus utför vi operationer i bukområdet som till exempel tarmkirurgiska operationer. Alla…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.