Gå till huvudinnehåll

Ergoterapi

Nyckelord:
  • ergoterapi

Vi erbjuder ergoterapitjänster efter behov inom nästan alla specialiteter för patienter och rehabiliteringskunder på olika avdelningar och polikliniker på sjukhusen inom den specialiserade sjukvården i Nyland.

Sisätaudit ja kuntoutus toimintaterapia

Vårt mål är att främja din förmåga att klara dig själv och delta så självständigt och högkvalitativt som möjligt i aktiviteter som är betydelsefulla för dig, oavsett dina begränsningar på grund av skada eller sjukdom. 

Metoder inom ergoterapin kan till exempel vara övning i dagliga färdigheter, bedömning av behovet av ortos och hjälpmedel och tillverkning av dessa samt planering av ändringsarbeten i bostaden. Planeringen av terapin påverkas bland annat också av din ålder, livssituation och dina intressen. Ergoterapin genomför vi antingen individuellt eller i grupp samt vid behov också i din vardagsmiljö.
 
Vi påbörjar ergoterapin genom att bedöma din funktions- och arbetsförmåga. Vi gör bedömningen med hjälp av en intervju samt funktionella observationer och tester. Utifrån dessa utarbetar vi en plan för ergoterapi och lägger upp rehabiliteringsmål i samarbete med dig och vid behov med dina närstående. Efter behov koordinerar en ergoterapeut inom den specialiserade sjukvården den fortsatta ergoterapin och i vissa fall följer ergoterapeuten också upp rehabiliteringen.

Ergoterapi bygger på aktivitetsvetenskap. Det centrala i ergoterapin är samarbetet mellan ergoterapeuten och patienten och aktivitetens terapeutiska användning. Människan kan påverka sitt välbefinnande, sin hälsa och sin framtid genom sina val och handlingar. Vi samarbetar med dig och dina närstående samt med andra yrkesutbildade och organisationer inom social- och hälsovården.

Enheter

Ergoterapeuter, Hertonäs sjukhus

Vid ergoterapienheten på Hertonäs sjukhus tillhandahåller vi ergoterapitjänster för sjukhusets vårdavdelningar och polikliniker.

Ergoterapeuter, Jorvs sjukhus

Vid ergoterapienheten på Jorvs sjukhus producerar vi ergoterapitjänster för sjukhusets vårdavdelningar och polikliniker.

Ergoterapeuter, Mejlans tornsjukhus

Ergoterapin på Mejlans tornsjukhus tillhandahåller tjänster för tornsjukhusets och triangelsjukhusets neurologiska avdelningar.

Ergoterapeuter, Nya barnsjukhuset

Inom ergoterapin vid Nya barnsjukhuset träffar vi barn som till följd av sjukdom, skador eller omfattande utvecklingsfördröjning har problem med dagliga…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.