Gå till huvudinnehåll

Epilepsi hos vuxna

Nyckelord:
  • epilepsi
  • neurologi
  • Neurocentrum

Vi undersöker och vårdar vuxna som lider av epilepsi på alla våra neurologienheter. Diagnostik och behandling av svår epilepsi hos vuxna samt epilepsikirurgi har centraliserats till Mejlans sjukhus, kompetensenheten Epilepsi Helsingfors.

Lääkäri pitelee käsissään aivojen mallia.

Epilepsi är inte en specifik sjukdom, utan ett antal olika sjukdomar, som har gemensamt att de ger en benägenhet till epileptiska anfall utan några specifika utlösande faktorer. Ett epileptiskt anfall beror på en plötslig, övergående störning i hjärnbarkens elektriska funktion. Var störningen uppstår styr hur symtomen på anfallet ser ut.

Man kan insjukna i epilepsi i alla åldrar, och varje år påbörjar ungefär 3 000 personer medicinering för epilepsi. Ungefär 1 % av befolkningen lider av epilepsi.

De flesta patienter får bra kontroll över sin epilepsi genom läkemedelsbehandling. Ungefär var fjärde person med epilepsi har svårbehandlad epilepsi. Förutom anfall kan epilepsin också inbegripa problem med den neurologiska, intellektuella, psykologiska och sociala funktionsförmågan. En del av de epileptiska sjukdomarna är sällsynta.

Om man misstänker att en patient lider av epilepsi skickas patienten till neurologin inom den specialiserade sjukvården för undersökningar och vård. Epilepsi behandlas med läkemedelsbehandling, och målet är att helt slippa anfall. Vuxna som lider av svår epilepsi kan behöva en kombinationsbehandling av flera läkemedel, och vid behov överväger man andra behandlingsalternativ i form av operativ behandling, stimuleringsbehandling eller kostbehandling.

Enheter

Neurologiska polikliniken, Raseborgs sjukhus

Vid Raseborgs sjukhus neurologiska poliklinik vårdar vi bland annat patienter med symtom på epilepsi, Parkinsons sjukdom och MS.

Neurologiska polikliniken, Pejas sjukhus

Vid Pejas sjukhus neurologiska poliklinik undersöker och vårdar vi organiska sjukdomar i nervsystemet.

Neurologiska polikliniken, Nordenskiöldsgatan

Vid Dals sjukhus neurologiska poliklinik undersöker och vårdar vi organiska sjukdomar i nervsystemet.

Neurologiska polikliniken, Jorvs sjukhus

Vid Jorvs sjukhus neurologiska poliklinik vårdar vi patienter som bor i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.