Gå till huvudinnehåll

Endokrinologi och sjukdomar i parenkymorgan

Nyckelord:
  • endokrinologi
  • endokrina sjukdomar
  • kirurgi

Vi vårdar patienter inom endokrinologi och specialiteterna endokrin kirurgi, transplantations- och leverkirurgi samt nefrologi.

Potilashoitoa Vatsakeskuksessa

Vi ansvarar riksomfattande för njur-, lever-, bukspottkörtel- och tunntarmstransplantationer hos vuxna patienter.

Endokrinologi är en specialitet som undersöker och behandlar sjukdomar i de hormonproducerande organen. Sjukdomarna kan orsakas av överproduktion av eller brist på hormoner. Dessutom kan det finnas både godartade och elakartade tumörer i de hormonproducerande vävnaderna.

Inom endokrin kirurgi behandlas sjukdomar i hormonproducerande organ kirurgiskt. Ett vanligt ingrepp är till exempel en sköldkörteloperation.

Parenkymorganen omfattar bland annat njure, binjure, lever, mjälte och bukspottkörtel.
 

Enheter

Gastrocentrums gemensamma avdelning M13 och VARKO-enheten, Mejlans tornsjukhus

HUS Gastrocentrums gemensamma avdelning M13 på tornsjukhuset är en helhet som omfattar en multidisciplinär kirurgisk vårdavdelning med 15 vårdplatser, samt…

Endokrinologiska polikliniken, Mejlans tornsjukhus

På endokrinologiska polikliniken på Mejlans tornsjukhus undersöker, vårdar och övervakar vi patienter med sjukdomar i de endokrina körtlarna.

Endokrinologiska polikliniken och fetmapolikliniken, Lojo sjukhus

Vid Lojo sjukhus endokrinologiska poliklinik undersöker och vårdar vi patienter med sjukdomar i hormonproducerande organ. Vi har centraliserat vården av…

Internmedicinska polikliniken, Borgå sjukhus

Du kommer till internmedicinska polikliniken på Borgå sjukhus med en remiss från läkaren. På polikliniken vårdar vi patienter med olika typer av…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.