Gå till huvudinnehåll

Diabetes hos barn

Nyckelord:
  • barnsjukdomar
  • diabetes

Mer än 1 000 barn och unga med diabetes vårdas årligen inom HUS område.

Lasten diabetes

I Finland drabbas årligen ungefär 500 barn och unga under 16 år av typ 1-diabetes, av vilka ungefär en tredjedel vårdas på HUS.   

De exakta orsakerna till sjukdomen är ännu inte kända, men den påverkas av både ärftliga eller genetiska faktorer och miljöfaktorer såsom virussjukdomar. 

Behandlingen av diabetes hos barn börjar ofta på akutmottagningen på Jorvs sjukhus eller Nya barnsjukhuset och fortsätter på vårdavdelningen i ungefär en vecka. Efter den första fasen kan barnet behöva avdelningsvård bl.a. i samband med insättande av insulinpump samt vid problem relaterade till den terapeutiska balansen i behandling av diabetes av olika orsaker, eller vid magsjukdomar hos småbarn. 

Efter inledande behandling för diabetes kommer du att träffa en diabetesläkare och -skötare på mottagningen ungefär var tredje månad. Vid behov kan ytterligare besök göras hos en diabetesskötare. När ett barn insjuknar eller behandlingen förändras besöker sjukskötaren daghemmet och skolpersonalen för att handleda dem bland annat i blodsockermätning, användning av insulinpump och injektion av insulin. 
 

Enheter

Vårdavdelning Stjärnan, Nya barnsjukhuset

På vårdavdelning Stjärnan vårdar vi patienter som drabbats av barnsjukdomar och kirurgiska patienter.

Barnjouren, Jorvs sjukhus

Vid Barnjouren på Jorvs sjukhus behandlar vi akuta sjukdomar och skador hos personer under 16 år samt psykiska problem som kräver brådskande behandling.

Barnjour, Nya barnsjukhuset

På Nya barnsjukhusets jour behandlar vi akuta sjukdomar och skador hos personer under 16 år samt psykiska problem som kräver brådskande behandling.

Barnmottagningarna, Jorvs sjukhus

På Jorvs sjukhus barnmottagningar undersöker och vårdar vi barn och ungdomar under 16 år som behöver öppenvårdstjänster inom den specialiserade sjukvården.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.