Gå till huvudinnehåll

Bröstkirurgi

Nyckelord:
  • bröstkirurgi
  • bröstcancer
  • cancer

Bröstkirurgi är ett delområde inom kirurgin där vi fokuserar på kirurgisk behandling av bröstsjukdomar, bland annat bröstcancer och inflammatoriska förändringar i brösten.

Leikkaus menossa leikkaussalissa.
Enheter

Kirurgiska polikliniken, Hyvinge sjukhus

Du kommer till Hyvinge sjukhus kirurgiska poliklinik för ett första besök efter en remiss från områdets hälsocentraler, företagshälsovården, privata…

Leiko-enheten och operationsavdelningen, Hyvinge sjukhus

På Hyvinge sjukhus Leiko-enhet och operationsavdelning vårdar vi patienter från alla åldersgrupper som kommer till ett ingrepp planenligt eller via jouren…

Polikliniken för plastik-, bröst- och venkirurgi, Hyvinge sjukhus

På Hyvinge sjukhus poliklinik för plastik- och bröstkirurgi gör vi bedömningar av behovet av operationsbehandling, efterkontroller samt ingrepp under…

Anestesi- och operationsavdelningen, Parksjukhuset

På anestesi- och operationsavdelningen gör vi operationer inom specialiteterna bröstkirurgi, plastikkirurgi, venkirurgi, käkkirurgi och handkirurgi. Vi…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.