Gå till huvudinnehåll

Bilddiagnostiska undersökningar

Nyckelord:
  • röntgen
  • magnetundersökning
  • ultraljudsundersökning

Med bilddiagnostik undersöks människokroppen med olika metoder. 

Hoitaja laittaa lasta röntgenkuvaan

Genom bilddiagnostik undersöker man människokroppen med olika metoder. Bilddiagnostik kan innefatta avbildningar, men också till exempel mätningar av kroppens, hjärnans eller nervernas funktion. Bilddiagnostik används också vid ingrepp och cancerbehandlingar. 

En läkare bedömer om det är nödvändigt med en undersökning för att få en bra helhetsbild. Med hjälp av bilddiagnostiska undersökningar kan man diagnostisera eller utesluta olika sjukdomar och vid behov planera för effektiv vård.

De vanligaste bilddiagnostiska undersökningarna är röntgenundersökningar, magnetkameraundersökningar och ultraljudsundersökningar.  

Mer specialiserade undersökningar är isotopundersökningar, som man till exempel använder för att utreda cancerspridning. Genom en isotopundersökning kan man också observera många sjukdomar innan sjukdomens strukturella förändringar framträder i andra undersökningar. 

Vid en isotopundersökning får patienten en liten mängd radioaktivt medel i kroppen. Efter det avbildas kroppen med gammakamera eller PET-kamera. Den utrustning som används kan uppmäta mycket små strålningsmängder. 

Bilddiagnostiska undersökningar under epidemin

Om du har symtom i de övre luftvägarna eller en fastställd coronavirusinfektion kan du inte komma till alla våra verksamhetsställen.

Inte heller om du har förordnats karantän kan du komma till röntgen på normalt sätt. I sådana situationer kan du sköta ditt ärende på infektionscentralernas röntgen. På en del av våra verksamhetsställen har det också särskilt reserverats tid på eftermiddagarna för avbildning av patienter med symtom i de övre luftvägarna.

Kom alltid till röntgen först lite före din bokade tid och helst ensam utan ledsagare, om möjligt. På så sätt undviker vi köer i väntrummen.

För en del av undersökningarna kan du boka en tid eller flytta din tid på nätet. Information om tidsbokningen hittar du på vår webbplats . Om du har symtom i de övre luftvägarna eller är i karantän är det skäl att skjuta upp undersökningstiden, förutsatt att det är möjligt med tanke på din behandling. Kom ihåg att annullera din tid, om du inte kan komma för undersökning.

Du kan komma till grundläggande röntgenundersökningar, såsom röntgenundersökningar av lungorna och skelettet, utan tidsbokning. Kontrollera rätt plats för röntgenundersökningen med den enhet som vårdar dig eller på internet.

Verksamhetsställe där vi avbildar patienter med symtom i de övre luftvägarna

Dals sjukhus röntgen

Kirurgiska sjukhusets röntgen

Myrbacka röntgen

Träskända röntgen

Samarias röntgen

Enheter

Alberga röntgen

Vid Alberga röntgen utför vi vanliga röntgenundersökningar utan tidsbokning och ultraljudsundersökningar efter tidsbokning.

Armilas röntgen

Vi utför konventionella röntgenundersökningar utan tidsbokning och ultraljudsundersökningar med tidsbokning. Enheten finns på första våningen på Armilas…

Borgå hälsocentrals röntgen

På Borgå hälsocentrals röntgen utför vi vanliga röntgenundersökningar med tidsbokning tills vidare. För närvarande finns en tillgänglig ingång till röntgen…

Borgå sjukhus röntgen

På Borgå sjukhus röntgen utför vi vanliga röntgenundersökningar utan tidsbokning och övriga undersökningar med tidsbokning.

Feedback

Hittade du vad du sökte?