Gå till huvudinnehåll

Behandling av läpp- och gomspalt

Nyckelord:
  • läpp- och gomspalt
  • Nya barnsjukhuset
  • HUSUKE

Vårt mål med spaltbehandling är att korrigera utseendet och uppnå bästa möjliga tal-, bett- och öronfunktion.

Läpp- och gomspalt

De korrigerande operationerna av läppspalt och gomspalt som vi gör under barnets första levnadsår utgör grunden för vården. Utseendet på ett ettårigt barn har korrigerats så väl som möjligt och samtidigt har man ofta uppnått normal läpp-, näs- och gomfunktion.

Vid enbart läppspalt eller gomspalt behövs nödvändigtvis inga ytterligare operationer. Däremot krävs det ytterligare operationer senare vid läpp-käkspalt och läpp-gomspalt. Förutom kirurgisk behandling kan man behöva vård av öron, talterapi, tandreglering samt tandprotetik.

Vi stöttar och hjälper spaltbarnfamiljer samt barn och ungdomar med problem relaterade till spalt. Vi planerar en uppföljning vartannat år som görs som periodiska kontroller. Vård och uppföljning fortsätter tills barnet har växt klart, och om det behövs även längre.

Första besöket

Förlossningssjukhuset skickar oss en remiss om det nyfödda barnet med spalt. Vi kontaktar dig via telefon och kommer överens om ett första besök. Även ni själv eller personalen på förlossningssjukhuset kan kontakta vårt Läpp- och gomspaltscenter för att komma överens om datum för det första besöket.

Redan under den första kontakten ger vi vägledning och stöd i frågor kring spalt och kommer överens om ett datum för det första besöket.

Det första besöket sker på Nya barnsjukhusets vårdavdelning Rymden när barnet är 3–4 veckor gammalt. Ni kommer att träffa en plastikkirurg, en öronläkare och en sjukskötare. Vi ger information om spaltrelaterade angelägenheter, berättar om spaltbehandlingar och ger allmänna praktiska råd om de kommande vårdperioderna. Samtidigt ska vi tillsammans bekanta oss med barnets blivande vårdmiljö. Vid första besöket får ni ”barnets egen pärm”, som är ett skriftligt informationspaket om vård angående barnets spalttyp. Vi rekommenderar att ni reserverar ett par timmar för det första besöket. Enheter

Vårdavdelning Rymden, Nya barnsjukhuset

På vårdavdelning Rymden på Nya barnsjukhuset behandlar vi osteopatiska och muskuloskeletala sjukdomar och skador samt vårdar neurologiska och…

Plastikkirurgiska polikliniken och Läpp- och gomspaltcentret Husuke, Parksjukhuset

På Läpp- och gomspaltcentret Husuke på Parksjukhuset behandlar vi läpp- och gomspalt, benbildningsdefekter av kranialsuturer (kraniosynostoser) samt…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.